Naredba Štaba za VS: Ugostiteljskim objektima i frizerskim, kozmetičkim salonima i objektima za igru

Naredba Štaba za VS: Ugostiteljskim objektima i frizerskim, kozmetičkim salonima i objektima za igru

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/37 
Dana: 21.03.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41.stav 1.tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 21.03.2020. godine doneo je 

N A R E D B U

I

Zabranjuje se na celoj teritoriji opštine Mali Zvornik rad svih ugostiteljskih objekata, izuzev onih koji pružaju usluge smeštaja i prenoćišta, do daljnjeg a najduže do prestanka vanrednog stanja.

II 

Zabranjuje se na celoj teritoriji opštine Mali Zvornik rad svih frizerskih i kozmetičkih salona i objekata u kojima se priređuju zabavne igre (igraonice), do daljeg a najduže do prestanka vanrednog stanja.

III

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

IV

Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Komandant štaba
Zoran Jevtić, s.r.

#Mali_Zvornik #Podrinje #Srbija #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona

Share