Светски дан цивилне заштите обележен и у Малом Зворнику

Светски дан цивилне заштите, 01. март, у Малом Зворнику обележен је седницом Општинског штаба за ванредне ситуације

Међународна организација за цивилну заштиту као међувладина организација почела је са радом 2. марта 1972.

Светски дан цивилне заштите, 01. март, у Малом Зворнику обележен је седницом Општинског штаба за ванредне ситуације, на којој је презентован начин организовања и функционисања цивилне заштите у Србији. У оквиру презентације истакнуто је да цивилна заштита у Републици Србији, после више од две деценије, поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању.

Поводом обележавања Светског дана цивилне заштите, командант  Штаба за ванредне ситуације и председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић  указао је на важност обучености и спремности локалне заједнице за деловање у ванредним ситуацијама.

„Овај важан датум прилика је да преиспитамо сопствене снаге и слабости за деловање у ванредним ситуацијама и подигнемо ниво свести о улози и значају цивилне заштите“, рекао је Јевтић.

Он је подсетио да је у циљу побољшања услова за ефикасно деловање у ванредним ситуацијама у Малом Зворнику, буџетом општине за 2017. годину, предвиђена израда пројектно техничке документације за успостављање система функционисања радио станица у свим месним заједницама и веза са Штабом, у случају елементарних непогода.

Обележавање 1. марта, Светског дана цивилне заштите, установљено је 1990. године, одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите (ICDO), са циљем да се скрене пажња широј јавности на витални значај цивилне заштите и развијања свести о значају припремљености за превентивне и самозаштитне мере и поступке у случају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других несрећа и опасности.

Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину. Она представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и учешћа становништва у хуманитарним активностима и задацима заштите и спасавања.

Овај датум за међународну цивилну заштиту има двоструку важност. 1. марта 1972. почео је да важи Статут међународне организације за цивилну заштиту, који је регистрован при Секретаријату Уједињених нација, а у складу с Повељом УН-а. Следећег дана, 2. марта 1972. почела је са радом Међународна организација за цивилну заштиту као међувладина организација.

Начела заштите и спасавања заснивају се на сарадњи, солидарности, правовременом и усклађеном деловању субјеката система заштите и спасавања. Цивилну заштиту чине ватрогасци-спасиоци, полиција, горска служба спашавања, хитна медицинска служба, Црвени крст, али и остале јавне службе и установе којима је то у опису делатности.

Фото галерија: Општинска управа општине Мали Зворник

Извор: Општински штаб за ванредне ситуације

Новинар: Љиљана Ристановић

Share