Наредба Штаба за ВС: Вршење верских обреда

Наредба Штаба за ВС: Вршење верских обреда

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/40
Дана: 21.03.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 21.03.2020. године донео је 

Н А Р Е Д Б У

I

Забрањује се на целој територији општине Мали Зворник вршење верских обреда по домаћинствима за време уведеног ванредног стања, посебно вршења обреда освећење водице. Изузетно обред опела, крштења и склапања брака су дозвољени и истом могу присуствовати само чланови породице, уз поштовање опште забране окупљања грађана на јавним отвореним и затвореним просторима тако да дистанца између лица мора бити најмање два метра као и да на површини од најмање четири метра квадратна не може бити више од једног лица.

II 

Чланови породице из тачке 1. ове Наредбе сматрају се деца, унуци, брачни супружници, браћа и сестре и њихови супружници и њихова деца.

III 

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

Командант штаба
Зоран Јевтић, с.р.

#Mali_Zvornik #Podrinje #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona

 

Share