Наредба Штаба за ВС: Пијачна продаја и продаја ван објеката

Наредба Штаба за ВС: Пијачна продаја и продаја ван објеката

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/38
Дана: 21.03.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41. став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 21.03.2020. године донео је 

Н А Р Е Д Б У

I

Наређује се малопродајним објектима да ограниче радно време са потрошачима током трајања ванредног стања  по следећем принципу:

-понедељак –субота од 07-18 часова
-недеља од 08-18 часова
-недеља од 04-07 часова искључиво за грађане старије од 65 година
-рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица. 

II 

Трговац може, у складу са наведеном наредбом самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима

III

Наређује се да број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четири (4) квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, а у складу са Закључком Владе Број: 53-2581/2020 од 17.03.2020.године. 

IV

Налаже се власницима малопродајних објеката да о начину организовања рада објекта обавесте Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник и да у року од 24 сата доставе наведени извештај на следећу адресу: stabmalizvornik@gmail.com

V

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

Командант штаба
Зоран Јевтић, с.р.

#Mali_Zvornik #Podrinje #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona

Share