Завршна презентација пројекта „Женe на селу – актерке развоја туризма“

Удружење  Центар за активизам, толеранцију и одрживи развој „Ад Дринум“, у оквиру пројекта  под називом „Женe на селу – актерке развоја туризма“, организовало је 14. децембра завршну презентацију у сали Општинског већа општине Мали Зворник. Презентацији су присуствовали челници Општине Мали Зворник, представници Туристичке агенције  „Абеона“ и Турист инфо, новинари, те учесници у пројекту (организатори и жене које су присуствовале радионицама).

Пројекат „Женe на селу – актерке развоја туризма“ одобрен је одлуком о расподели средстава по расписаном јавном конкурсу за финансирање програма и пројеката удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник за 2016.годину.

 У Стратегији  одрживог развоја Општине Мали Зворник за период  од 2012 – 2017 године, у оквиру приоритета економски развоја један од стратешких  циљева је развој туризма кроз програм подршке унапређењу свеукупне туристичке понуде.

Председник Општине Мали Зворник Зоран Јевтић најавио је интензиван рад у наредној години на креирању јединствене туристичке понуде општине, која, кроз адекватну промоцију, треба да допринесе туристичкој афирмацији и развоју места.

,,Пројекат  „Женe на селу – актерке развоја туризма“ имао је  за циљ да  жене  охрабри да буду свесније важности њихове улоге  у погледу  развоја  туризма.   Кроз  радионице у три месне заједнице Амајић, Радаљ и Доља Борина и едукацију  жене за препознавање пословне иницијативе у самозапошљавању жена, са фокусом на  укључивање  у развој сеоског туризма, анкетиране су учеснице како би се дефинисале и њихове потребе, могућности и жеље,“ истакла је Зорана Петковић, координатор на пројекту.

Учеснице у радионицама се, изузев две, до сада нису бавиле туризмом, али да имају могућности 82 одсто анкетираних суграђанки донело би одлуку да се бави сеоским туризмом у руралним областима, Радаљској бањи , приобаљу Дрине и Зворничког језера.

Одговори у анкети, помогли су да се дефинише и ,,џендер“ (gender – родна) компонента, јер је укључивање  жена у оквиру  друштвеног развоја такође један од стратешких  циљева. Родна равноправност је неотуђиви, интегрални и недељиви део универзалних људских права. Родна равноправност је такође услов за постизање друштвене правде и sine qua non демократије (услов без којега се не може, неопходан услов).

Фото галерија: Мали Зворник Инфо

Новинар: Далибор Крстић

 

Share