Завршен научноистраживачки камп ,,Зеленим технологијама до здравих водотокова“

Еколошким решењима до здравог водотока

Научно – истраживачки камп ,,Зеленим технологијама до здравих водотокова“ који је одржан у Великој Реци, насељу општине Мали Зворник у периоду од 15. до 19. октобра 2017. године окупио је студенте примењене екологије, географије и заштите животне средине из више градова Србије. Камп је био посвећен промоцији еколошки прихватљивих решења за ревитализацију површинских токова.

Студенти су радом на терену идентификовали слабости речног екосистема и према добијеним резултатима развијали примењиве технике које на еколошки прихватљив начин треба да унапреде екосистем водотока и његову еколошки равнотежу.

Камп представља наставак активности претходних пројеката „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“ и пилот акције за побољшање еколошког статуса реке Дрине и њених притока ,,Value Drina“, у оквиру којих су организовани истраживачи и едукативни кампови за младе професионалце који су се бавили применом брзих метода за идентификацију еколошког и функционалног стања водотока и њихових повезаних рипаријалних области (зона ширег приобаља) на територији општине Мали Зворник.

Рипаријална подручја, као прелазне зоне између водених и суседних виших подручја, су значајни продуктивни екосистеми и заједно са својом нативном вегетацијом (домаће, завичајне или аутохтоне врсте) представљају снажан фактор стабилизације речних обала, ублажавајући утицаје високих поплавних таласа. Деградација ових подручја је један од кључних еколошких проблема у XXI веку настао услед различитих начина коришћења земљишта: пољопривредних активности (ратарских и испаше), али и као последица исправљања и проширивања речних корита као мере одбрана од поплава или изградње путева и насеља у непосредној близини водотокова.

Петодневни еколошки камп део је пројекта ,,Зелене технологије ревитализације водотокова”, који спроводе Удружење ,,Еко Дрина” из Малог Зворника и Омладинско – еколошко удружење (ОЕУ) Наша Љубовија из Љубовије, а који је финансиран од стране Министарства заштите животне средине и суфинансиран од стране Општине Мали Зворник.

Након целодневног рада, млади истраживачи, стручни сарадници и инструктори боравили су у одмаралишту, Сеоском домаћинству ,,Дрински рај“, где су одржавана предавања и медијска презентација пројекта.

Извор: Удружење ,,Еко Дрина” Мали Зворник

Фото галерије: Мали Зворник Инфо / Удружење ,,Еко Дрина” Мали Зворник

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Обновљена и чиста природа – здраво потомство

Пројекат је одобрен и суфинансиран ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2017. години.

Share