Закључци штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник са седнице одржане 02. новембра

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820-40
Дана, 02.11.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Службени гласник РС број 87/2018), а након разматрања Извештаја о предузимању мера на нивоу локалне самоуправе у вези епидемиолошке ситуације и доношење нових мера, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 02. новембра 2020. године, донео је:

З А К Љ У Ч А К

 

1.  Усваја се Извештај Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник о предузимању мера на нивоу општине Мали Зворник у вези епидемиолошке ситуације која се односи на сузбијање и спречавање ширења вируса КОВИД 19.

2.  Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да формира позивни (кол) центар за контакт са грађанима који су заражени вирусом КОВИД 19 и којима је неопходна помоћ у набавци основних животних намирница, као и са грађанима који су имали контакте са зараженим лицима.

3.  Задужује се Црвени крст Мали Зворник да лицима која се налазе у стању социјалне потребе, а која су заражена вирусом КОВИД 19, у случају потребе, а на име лакшег превазилажења настале ситуације, обезбеди пакет помоћи.

4.  Задужују се републичке и општинске инспекцијске службе да у сарадњи са Полицијском станицом Мали Зворник утврде да ли на подручју наше општине постоје објекти чији власници нису пријавили обављање одговарајуће услужне делатности, да изласком на терен изврше контролу у наведеним објектима и да предузму законом дозвољене мере.

5.  Закључак објавити на званичној интернет страници и огласној табли општине Мали Зворник.

Командант Штаба за ванредне ситуације

Зоран Јевтић, с.р.

Фото: Општинска управа општине Мали Зворник

Поштујте мере превенције, будите одговорни према себи и према другима.

#Мали_Зворник #Подриње #Србија #СРБ

#Mali_Zvornik #Podrinje #Serbia #SRB

#Sačuvajživote #Covid19 #Corona 

 

Share