Закључци са седнице Штаба за ванредне ситуације одржане 30. маја

📢 Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник је, на основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/2018), на седници одржаној 30. маја 2023. године, донео следеће закључке: 

🔺 Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да набави одређену количину врећа за пуњење песком.

🔺 Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да исконтролише стање подељених агрегата месним заједницама и школама.

🔺 Задужују се Драган Ракић и Горан Радић запослени у Општинској управи општине Мали Зворник, да изврше задуживање униформи припадника јединице цивилне заштите опште намене.

🔺 Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да по потреби дефинише начин снабдевања храном, водом и осталим потрепштинама људство ангажовано у одбрани од поплава

🔺 Упућује се захтев Јавном предузећу „Србијашуме“, да заједно са јединицом локалне самоуправе Мали Зворник, нађе решење за реконструкцију и санацију постојећег шумског пута из Бучевског потока који води на Орловине (локације шумског пожара 2022. године).

🔺 Да се у сливу Црног Радаља као водотока првог реда, уради одговарајућа техничка документација којом би се сагледали будући потребни антиерозивни радови и мере.

🔺 Урадити хитне радове на повећању пропусне моћи протицајног профила Црног Радаља и то на деоници од ушћа десне притоке Рогуље, па узводно у дужини од око 600 m, то јест до ушћа леве притоке Равнаје; овом приликом и сагледати низводно водоток Црни Радаљ до ушћа у реку Дрину, где протицајни профил нема у зонама пропуста и мостова  довољну пропусну моћ (од ушћа реке Рогуље до ушћа Црног Радаља у реку Дрину има око 6 km).

🔺 Да се изврше потребни санациони радови десне обале реке Дрине у зони ушћа Моштаничког потока и граничног прелаза, то јест локације будућег постројења за прераду отпадних вода општине Мали Зворник.

🔺 Да се на бујичним водотоковима другога реда узводно од бране ХЕ Зворник, уради одговарајућа техничка документација на територији општине Мали Зворник, на основу које би се сагледали будући потребни антиерозивни радови и мере, како би се учествовало у спречавању уношења наноса у акумулациони простор Зворничког језера, а да би се користан простор акумулације што мање смањио, што је по водној дозволи издатој од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде и обавеза Јавног предузећа Електропривреда Србије, Дринско- Лимске хидроелектране Бајина Башта – ХЕ Зворник.

🔺 Урадити елаборат (пројекат) за хитне санационе радове на оштећеној депонијској прегради, на водотоку Мала Река на око 4 km од ушћа у Борањску реку (Доња Трешњица).

📣 Донети закључци објављени су на интернет презентацији општине Мали Зворник.

 

 

Share