Закључак Штаба за ВС: Формирани стручно – оперативни тимови

Закључак Штаба за ВС: Формирани стручно – оперативни тимови

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/81
Дана: 30.03.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), члана 17. Став 3.Уредбе о саставу и начину штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010) и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној 30.03.2020. године донео је

З А К Љ У Ч А К

I

Формирају се стручно – оперативни тимови, у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID- 19 на територији општине Мали Зворник, за време трајања ванредног стања, за следеће месне заједнице:

1. МЗ Брасина

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Милан Мишић, руководилац
Милада Обрадовић, члан
Марко Павловић, члан
Илија Павловић, члан
Милош Танасковић, члан
Александра Тошић, члан
Жељко Павловић

2. МЗ Доња Борина

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Милисав Деспотовић, руководилац
Мирослав Којић, члан
Драшко Гајић, члан
Бошко Атанацковић, члан
Милена Петковић, члан
Дијана Островски, члан
Валентина Петровић, члан
Раде Живановић, члан
Ранко Ристановић, члан
Наташа Којић, члан
Драган Секулић

3. МЗ Радаљ

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Миленко Павловић, руководилац
Драгица Теодоровић,члан
Младен Мићић, члан
Милојка Радојчић, члан
Бранко Јовић, члан
Александар Средојевић,члан
Данијел Илић, члан
Дарко Милић,члан
Зоран Јевтић, члан
Милица Гајић, члан
Миленко Јовић, члан
Владимир Којић, члан
Звонко Цвијић, члан

4. МЗ Доње Насеље

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Драгослав Ружић, руководилац
Милан Ружић, члан
Драган Ивановић, члан
Белма Арифовић, члан
Сузана Стојановић, члан
Данијела Стојановић, члан
Ђорђе Зељић, члан
Слађана Јокић, члан
Драгиша Јеремић, члан

5. МЗ Центар

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Милисав Јевтић, руководилац
Данијел Глигорић, члан
Драгана Живковић, члан
Љубиша Радовић, члан
Александра Лазаревић, члан
Лидија Стојановић, члан
Сузана Реповић, члан
Милан Остојић, члан
Игор Бајуновић, члан

6. МЗ Сакар

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Иван Тешић, руководилац
Аида Шахмановић,члан
Марица Лукић, члан
Ади Шахмановић, члан
Мирослав Врачевић, члан

7. МЗ Будишић

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Мирослав Петровић, руководилац
Јелена Јевтић, члан
Бојан Трифуновић, члан
Цвета Трифуновић, члан

8. МЗ Амајић

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Крсто Божић, руководилац
Бранка Јанковић, члан
Драгица Јеремић, члан

9. МЗ Доња Трешњица

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Зоран Вучетић, руководилац
Светлана Тадић, члан
Винка Бојић, члан

10. МЗ Цулине

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Миленко Трифуновић, руководилац
Зоран Гајић члан
Мира Ранков, члан
Милан Живановић, члан

11. МЗ Велика Река

У стручно-оперативни тим се именују следећи чланови:

Гојко Смиљанић, руководилац
Владан Тодоровић, члан
Славко Вулетић, члан
Бранко Илић, члан
Слободан Ракић, члан

II

Задатак тимова из тачке I овог закључка је уочавање облика понашања грађана који нису у складу са одлукама Владе и Наредбом Општинског штаба за ванредне ситуације, односно које је потребно санкционисати у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID – 19, а посебно грађана којима је решењем санитарног инспектора одређена мера самоизолације, као и извршавања других задатака по наредбама и мерама као и задацима Штаба. Тимови из тачке I овог закључка су у обавези да надлежном органу пријаве сваки случај који је потребно санкционисати са аспекта спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID – 19, као да састављају дневне извештаје о својим активностима.

III

За координатора рада тимова из тачке I овог закључка именује се Милица Живановић, заменик начелника Општинске управе општине Мали Зворник, којој се достављају извештаји из тачке II став 2. oвог закључка.

IV

Овај закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник и доставља се именованом лицу из тачке I овог Закључка.

Општински Штаб за ванредне ситуације

Командант штаба
Зоран Јевтић, с.р.

#MaliZvornik #Podrinje #Mačva #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #CoronaVirus #Corona

#ОстаниКодКућe #OstaniKodKuće #Sačuvajživote

Share