Заједничким снагама до транспарентније локалне самоуправе у Малом Зворнику

У Општини Мали Зворник сутра ће бити потписан Меморандум о сарадњи општинске управе и Удружења грађана „Грађански савет општине Мали Зворник“ на реализацији пројекта у области транспарентности локалне самоуправе.
Циљ пројекта „Да ли знаш да имаш право да знаш“, који ће бити реализован у наредна три месеца, је унапређење транспарентности рада општинске управе, јавних предузећа и установа у Малом Зворнику, као и подизање опште информисаности грађана о значају грађанског надзора над радом локалне самоуправе.
Пројекат је усмерен на решавање два кључна проблема. Први се односи на слабе капацитете општинске управе, њених органа, организација, јавних предузећа и установа за примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (ЗСПИЈЗ), док се други тиче ниског нивоа свести и информисања грађана, посебно младих, о томе да имају право слободног приступа информацијама од јавног значаја и како да то право и остваре.
Активности које ће бити реализоване у оквиру пројекта и које треба да допринесу решавању ових проблема и остваривању проактивне транспарентности локалне самоуправе у Малом Зворнику обухватају обуку запослених у општини и локалним институцијама о примени ЗСПИЈЗ, студијску посету општини Рума – као примеру добре праксе, ажурирање општинског информатора за 2016. годину, те израду електронске базе за вођење посебне евиденције примљених захтева/жалби за приступ информацијама од јавног значаја. У другој половини пројекта биће реализована локална кампања „Да ли знаш да имаш право да знаш,“ уз организовање радионице за средњошколце, округлог стола за све локалне заинтересоване стране и јавног догађаја, ради упознавања шире јавности о резултатима пројекта.
Пројекат „Да ли знаш да имаш право да знаш?“ финансира Европска унија, а реализује се у оквиру пројекта „Јачање локалне транспарентности“ који спроводе Београдска отворена школа и Топлички центар за демократију и људска права у оквиру Програма „Подршка цивилном друштву за Републику Србију 2013″ Делегације ЕУ.

Share