За здрав и лепши осмех најмлађих суграђана

Унапређење стоматолошке здравствене заштите: „За здрав и лепши осмех”

У току је иновативни пројекат који омогућава унапређење примарне здравствене заштите најсавременијом опремом.

Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за пројекте у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије” и Додатног финансирања за „Други пројекат развоја здравства Србије”, преко Владе Републике Србије, из средстава зајма Светске банке.

Дом здравља Мали Зворник је у оквиру пројекта „За здрав и лепши осмех”, чију реализацију подржава Министарство здравља Републике Србије набавио вредну опрему за службу стоматолошке здравствене заштите. Ради се о набавци савремене стоматолошке столице са свом пратећом опремом чија је вредност око 1.000.000 динара. По завршетку свих пројектних активности, сва опрема и материјал остају у служби локалне заједнице.

Према речима дипломираног економисте Валентине Ристић, директора Дома здравља Мали Зворник, сума издвојена за пројекат је 3.500.000 динара. Подразумева стоматолошку опрему, вишегодишње залихе савременијих материјала, пакете за денталну хигијену за свако дете, ангажовање стручног особља на пројекту, штампање флајера, постера, информативне кампање…

Дом здравља је уочио потребу службе стоматолошке заштите педијатријске популације, првенствено значај превентивних прегледа и неге за око 1500 деце, предшколског и школског узраста. Омогућене су методе апликације флуора и заливања фисура, у новом амбијенту, уз нове материјале и популарне производе прилагођене деци. Стручна оспособљеност кадрова нашег Дома здравља омогућиће најбољи третман за дугорочно здравље зуба деце.

Овај пројекат траје 12 месеци, има за циљ подизање и унапређење квалитета здравствених услуга у области стоматолошке здравствене заштите и значајан је, након три деценије рада са застарелом опремом, чије су сервисирање и оправка отежани. Столице старог типа ће се користити за резервне делове у оним амбулантама где је та опрема још у функцији.

Грантови се додељују у области стоматологије, превентивне стоматологије, гинекологије, опште медицине, суштински гране медицине које су кључне за предупређење и откривање болести у раној  фази. Столицу је добило седам домова здравља у Србији, а у пројекту учествује око педесет домова здравља. Рецимо, један од пројеката у Србији је „Школа родитељства” и односи се на здравствено васпитни рад у групи. Ту су доступне све информације о току трудноће, припреми за порођај, неговању и исхрани трудница и новорођенчета.

„У пројекту учествују три тима: начелник службе, специјалиста дечје и превентивне стоматологије, др Сања Спасеновић, са стоматолошком сестром Анђом Мишић, односно стоматолог др Марко Стевановић, са денталним асистентом Кристином Ерић, уз уважавање досадашњих резултата и искуства школског стоматолога др Радојке Олбине и Верице Тадић, зубног асистента”, рекао је др Марко Стевановић. Ради унапређења примарне здравствене заштите, превенције на првом месту, управа и администрација Дома здравља Мали Зворник организују све неопходне набавке, предвиђене пројектом.

Главни корисници пројекта су деца која ће бити обухваћена превентивним стоматолошким прегледима, са циљем унапређења оралног здравља као и подизања свести о значају очувања здравља уста и зуба које утиче како на физичко тако и на ментално и социјално здравље. У предшколском узрасту је 540 деце до седам година старости, а 970 младих суграђана је школског узраста. Уочен је висок проценат деце са нелеченим ортодонтским аномалијама и каријесним зубима. Присутан је циркуларни каријес, као најтежи облик каријеса млечних зуба, тренд повећања каријеса код дванаестогодишњака и висок индекс КЕП (укупан број кариозних, извађених (екстрахованих) и пломбираних зуба подељен са бројем прегледане деце).

„Спроводиће се кампање, предавања у школама, едукативне трибине, показна вежба правилног прања зуба, а прегледи у дому здравља, уз нову и квалитетну опрему, би створили навику одласка код стоматолога. Једна циљна група, деца узраста од прве године до предшколаца би сада у потпуности била обухваћена. Важно је пренети информације родитељима и деци о томе колико су млечни зуби драгоцени у том узрасту, да нам ничу здрави зуби у усну дупљу, корисни за функцију жвакања, правилан говор и изузетно важан естетски моменат. Тренутно 20 одсто трогодишњака има циркуларни каријес, који се изузетно тешко зауставља и лечи. Здравствено-васпитни рад, орална хигијена, бројна доступна помоћна средства и правилна исхрана би смањили велику концентрацију бактерија у усној дупљи и допринели очувању здравља уста”, истакла је др Сања Спасеновић. Сваке године се организују конгреси или симпозијуми, а резултати пројекта „За здрав и лепши осмех” ће бити презентовани на неком стручном скупу дечјих стоматолога.

Пандемија вирусом Ковид-19 и ванредно стање утицали су на измене у роковима за спровођење пројекта. Првобитно је планирано да траје 10 месеци, од септембра 2019. до јуна 2020. године. Сада је прилагођен новонасталим околностима и мерама превенције здравља.

Циљ „Другог пројекта развоја здравства Србије” је да допринесе побољшању ефикасности и квалитета система здравствене заштите у Републици Србији кроз јачање: (I) система финансирања, набавке и одржавања у здравству; (II) система унапређења квалитета и управљања лечењем приоритетних незаразних болести. Пројекат се састоји од четири компоненте:

Унапређење финансирања у систему здравствене заштите;

Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити;

Унапређење квалитета здравствене заштите;

Мониторинг, евалуација и управљање пројектом.

У свим јавним обавезама и публикацијама које се односе на пројекат, у шта спадају штампа у папирном или електронском облику, видео и аудио записи, електронска пошта, рекламни материјал и слично, Дом здравља је дужан да наведе: Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за пројекте „Другог пројекта развоја здравства Србије” и „Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије”, преко Владе Републике Србије, из средстава зајма Светске банке.

Мишљења која су овде изнета одражавају ставове аутора и не представљају обавезно и ставове „Другог пројекта развоја здравства Србије” и „Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије”, Владе Републике Србије или Светске банке.

Фото галерија: Мали Зворник инфо

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Поштујте мере превенције, будите одговорни према себи и према другима.
 
#Мали_Зворник #Подриње #Србија #СРБ
 
#Mali_Zvornik #Podrinje #Serbia #SRB
 
#Covid19 #Corona #Sačuvajživote

 

Share