Возило и технологија за чишћење канализације коначно доступни Малом Зворнику

Општина Мали Зворник, уз подршку Кабинета министра за развој недовољно развијених општина Владе Републике Србије, набавиће за Јавно комунално предузеће „Дрина” комбиновану цистерну за одгушења фекалних колектора и црпење депозита из фекалних шахти, што ће у многоме олакшати рад запосленима на терену.

На име куповине возила локална самоуправа од државе је добила 8.000.000 динара.

Уговор о коришћењу наведених средстава, која чине око 52,95 посто укупне вредности камиона, потписан је недавно у Нишу између локалне самоуправе и Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина, којег заступа министар Новица Тончев.

Према речима председника општине Мали Зворник, Зорана Јевтића, будући да је пројекат набавке наведеног возила вредан укупно 15.108.000 динара, са ПДВ-ом и да је од државе добијено више од половине потребних средстава, остатак износа, од 7.108.000 динара или 47,05 посто, обезбедиће општина из сопственог буџета и на тај начин суфинансирати куповину цистерне.

На Јавни конкурс се пријавило свих 44 општина, а средства за реализацију пројеката добиле су 42 недовољно развијене општине и то за области унапређења локалне инфраструктуре. Ово је други конкурс овог типа који Кабинет министра Тончева реализује како би се побољшали услови живота око милион грађана Србије који живе у општинама са степеном развоја испод 60 одсто републичког просека. Унутар те групе, према степену развијености, девастирана подручја чини 19 јединица локалне самоуправе чији је степен развијености испод 50% републичког просека. Међу њима је и општина Мали Зворник. Поређења ради, према јединственој листи развијености јединица локалне самоуправе број девастираних општина преполовљен је у односу на 2010. годину када је Србија имала 40, а од 2011. године, све до 2014. било је 27 девастираних подручја.

Мали Зворник је 1988. године имао степен развијености од 61,1% републичког просека, а 2002. свега 39,7%. Неразвијене општине у Србији су у скоро константном неравноправном економском положају у односу на остали део простора Србије још од 1960-их година. Карактеришу их оскудни привредни, инфраструктурни и кадровски ресурси, непостојање целовите регионалне политике, демографско пражњење и низак животни стандард становништва.*

Извори текста: Општинска управа општине Мали Зворник / Кабинет министра за развој недовољно развијених општина / Параграф Лекс

*Извор: Зборник Насеља неразвијених подручја Србије – Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

Фото: Кабинет министра за развој недовољно развијених општина

Д.В.К.

Share