Value Drina: Завршна конференција пилот акције за побољшање еколошког статуса реке Дрине

Завршна конференција пилот акције за побољшање еколошког статуса реке Дрине

,,Вода није комерцијални производ као други, већ наслеђе које мора бити штићено, брањено и третирано као такво.’’

Општина Мали Зворник домаћин је завршне конференције пилот акције ,,Value Drina“, реализоване на подручју општина Мали Зворник и Љубовија 2016. године, у циљу унапређења еколошког статуса реке Дрине и њених притока. Скуп на којем ће бити представљени резултати пројекта и иницирана сарадња међу општинама у сливу реке Дрине на побољшању управљања водним ресурсима, биће одржан у четвртак, 04. маја, у сали Скупштине општине Мали Зворник, са почетком у 11.00 часова.

На конференцији се очекује више од 30 учесника, међу којима ће, осим представника општинских и градских институција, удружења и организација у прекограничном региону Подриња, бити представници Агенције за заштиту животне средине Републике Србије, Мачванског управног округа, Привредне коморе Србије (ПКС) и Регионалног центра за животну средину за Централну и Источну Европу (REC), Канцеларије у Београду.

Пилот акцију ,,Value Drina“ која се бавила брзом проценом еколошког статуса четири водотока у сливу Дрине, општине Мали Зворник и Љубовија на својим територијама спровеле су у сарадњи са цивилним сектором, удружењима “Еко Дрина“ из Малог Зворника и „Наша Љубовија“ из Љубовије.

Акција је трајала од јуна до децембра 2016. године и реализована је на рекама Радаљ и Велика Река у општини Мали Зворник и Грачаници и Љубовиђи у Љубовији.

У раду је примењена иновативна методологија SVAP2 за брзу процену еколошког статуса површинских водотокова. Патентирана је и развијена у Америци (САД), где је дала изузетне резултате.

Реч је о методи заснованој на примени визуелних индикатора стања екосистема и биодиверзитета, који у поређењу са стањем ранијег, пуног еколошког капацицтета посматране локације, дају одговоре на питања о степену деградације и угрожености површинског тока и врстама утицаја.

Методологију, која је применом на рекама у Подрињу практично по први пут примењена у Србији, карактерише то што је, као брза и јефтина, врло ефикасна и примењива. Њеном применом у раду на изабраним локацијама у Малом Зворнику и Љубовији утврђена је знатна измењеност посматраних делова водотока и приобаља услед различитих антропогених утицаја, техничких мера и интервенција у кориту реке, као и честих поплава.

Резултати до којих се дошло у раду на терену обрађени су у стручној публикацији објављеној у оквиру пројекта и биће уврштени у постојеће општинске ГИС базе података са специфичним атрибутима, које ће представљати основу за детаљније процене у будућности. Географски информациони систем (ГИС) је систем за управљање просторним подацима. Технологија географског информационог система може се користити за научна истраживања, управљање ресурсима, имовинско управљање, планирање развоја, просторно планирање, картографију и планирање инфраструктуре. ГИС се често користи и за потребе маркетиншког истраживања, у геологији, грађевинарству, али и у свим областима које користе податке везане за карте.

У раду на терену учествовао је обучени стручни тим у којем су били представници јавног и цивилног сектора две општине, као и локално становништво, односно власници парцела на којима је вршена процена еколошког статуса, што је, уз активну медијску кампању током акције, допринело подизању нивоа јавне свести о потреби ревитализације водних токова и приобаља.

Тестирање методологије SVAP2 у Подрињу, у оквиру пилот акције „Value Drina“, реализовано је уз подршку Америчке агенције за заштиту животне средине (US EPA), у оквиру Програма CRESSIDA (Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима река Дрине и Дрим), који имплементира Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (REC).

Видео запис: Пилот акција „Value Drina“

Фото архива: Удружење „Еко Дрина“ Мали Зворник и Омладинско еколошко удружење „Наша Љубовија“

Извори: Удружење „Еко Дрина“ Мали Зворник http://ekodrina.org/sr/ и Омладинско еколошко удружење „Наша Љубовија“ http://www.nasaljubovija.co.rs/

Архива Мали Зворник Инфо: Потписан Уговор о реализацији еколошке пилот акције „Value Drina“

Потписан Уговор о реализацији еколошке пилот акције „Value Drina“

Новинари: Љиљана Ристановић / Далибор Крстић

Share