Уз подршку локалне самоуправе уређене три стамбене зграде у Малом Зворнику

Из фонда у буџету намењеног инвестиционом одржавању стамбених објеката општина Мали Зворник подржала је уређење три стамбене зграде у месној заједници Центар.

Нову фасаду добила је зграда у Улици Краља Петра I брoj 38 A.

У Рибарској улици број 5 обављени су радови на уређењу канализационог система, док је у Рибарској 40 саниран кров на стамбеној згради.

У складу са правилником, локална самоуправа финансирала је половину вредности радова, док су другу половину обезбедиле заједнице станара.

Конкурисало je пет заједницa станара, при чему су средства за финансирање радова одобрена за четири заједнице.

Будући да једна од њих није успела да у остављеном року обезбеди финансијско учешће за извођење радова, укупно три зграде у оквиру овогодишњег јавног позива оствариле су право на средства за инвестиционо одржавање зграда и склопиле уговор са општином о финансирању радова.

Укупни фонд у општинском буџету за ове намене у 2021. години износио је 1.405.416 динара.

Председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, најавио је да ће ускоро бити расписан нови конкурс за уређење стамбених објекта, за преостали износ средстава од 1,5 милиона динара.

У прилогу текста су фотографије које сведоче о изгледу зграде у Улици Краља Петра I брoj 38 A пре почетка радова и након обнове фасаде, те фотографије свих објеката у које је инвестирано.

Извор: Општинска управа општине Мали Зворник

Фото: Општинска управа општине Мали Зворник

Share