Уведена ванредна ситуација на територији општине Мали Зворник због отежаног водоснабдевања

На предлог Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник, председник општине, Зоран Јевтић, донео је одлуку о увођењу ванредне ситуације у свим деловима општине Мали Зворник због отежаног снабдевања водом, услед појаве великог броја кварова на водоводној мрежи и губитака воде.

У циљу превазилажења наведених тешкоћа и што скоријег успостављања уредног водоснабдевања, осим ове одлуке, на заседању општинског Штаба за ванредне ситуације у уторак, 6. септембра, донето је још 15 различитих одлука, закључака и наредби.

Јавно комунално предузеће „Дрина”, које управља системом водоснабдевања у општини Мали Зворник, добило је задатак да, услед новонастале ситуације и повећаног обима посла на терену, организује рад својих служби тако да обезбеди уредно функционисање у свим сегментима и према потреби изврши прерасподелу радног времена, уведе прековремени рад и у складу са законом примени све остале могућности предвиђене у пословању у оваквим условима, а све док се не отклоне разлози за проглашење ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник.

Ово предузеће добило је и обавезу да формира стручно – оперативне тимове за рад на терену који ће се бавити проналажењем места на којима долази до губитака воде, хитним санирањем таквих појава и отклањањем кварова на мрежи.

На челу ових тимова биће руководиоци који ће предводити по два стручно – оперативна тима, Љиљана Радић, шеф Радне јединице Водовод и канализација и технички директор у предузећу, Драган Чикарић, уз задужење да свакодневно на имејл адресу Штаба за ванредне ситуације достављају извештаје о раду тимова и ситуацији у погледу водоснабдевања.

По налогу Штаба за ванредне ситуације биће формиран и Радни тим за свакодневно праћење и надгледање рада стручно – оперативних тимова, у којем су: начелник Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник, Младен Перић, стручни сарадник Општинске управе, Горан Радић и члан Кабинета председника општине, Биљана Спасеновић, који такође имају обавезу да свакодневно информишу Штаб о раду тимова и ситуацији на терену у вези водоснабдевања.

По одлуци Штаба, неколико бројева телефона биће званично доступно и истакнуто на веб сајту општине Мали Зворник и ЈКП „Дрина” за јављање грађана и пријаву кварова на мрежи.

Међу истакнутим бројевима биће бројеви телефона Општинске управе Мали Зворник (015/71 95 188), Јавног комуналног предузећа „Дрина (015/47 15 77), начелника Штаба за ванредне ситуације, Младена Перића (069/80 46 202), шефа Службе водовода и канализације у ЈКП „Дрина , Љиљане Радић (069/80 46 403) и комуналног инспектора, Мирослава Марковића (069/80 46 207).

У ЈКП „Дрина биће успостављена књига за евиденцију пријављених кварова и обављених интервенција на терену, која ће бити ажурирана на дневном нивоу и моћи свакодневно да покаже актуелну ситуацију на терену у погледу кварова на водоводној мрежи.

Јавно комунално предузеће такође је задужено да свакодневно обезбеђује и одвози цистерне са водом у месну заједницу Радаљ, а првенствено за потребе Основне школе „Стеван Филиповић, као и у остале делове општине у којима се јавља несташица воде.

Просветни инспектор задужен је да у сарадњи са директорима основних школа у Радаљу, Доњој Трешњици и Амајићу сагледа ситуацију и установи да ли је за ове школе неопходна набавка флаширане воде и предложи Штабу за ванредне ситуације доношење одлуке о набавци флаширане воде за ученике и наставно особље уколико утврди да је то потребно.

Јавно комунално предузеће „Дрина задужено је и да набави нових 10 цистерни запремине од једног кубика за снабдевање водом у случају несташице и оспособи једну од постојећих камиона – цистерни, која је тренутно у квару.

Фото архива – 2018.

Од ЈКП „Дрина такође је затражено да у року од три (3) дана достави списак свих изворишта на територији општине који су у систему водоснабдевања, као и податак о захваћеној и фактурисаној води закључно са последњим даном августа текуће године.

Ово предузеће на седници Штаба добило је и задатак да у року од три (3) дана обавести Штаб за ванредне ситуације о могућностима отклањања проблема у водоснабдевању у месној заједници Амајић, о предузетим активностима на пројектовању реконструкције дела цевовода од центра Малог Зворника до моста краља Александра I Карађорђевића, као и о закључцима екипе инжењера који су недавно обишли извориште „Шипад, ради упознавања са ситуацијом и предлагања решења за побољшање капацитета бунара.

Фото архива – 2013.

Општинска управа општине Мали Зворник, по налогу Штаба за ванредне ситуације, задужена је да обезбеди средства за набавку цистерни за воду, протокомера и водомера и њихову уградњу, као и других средстава и радова потребних за решавање проблема водоснабдевања и надокнаду за ангажовање трећих лица по питању редовног снабдевања водом.

Донет је и закључак по којем је командант Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, овлашћен да се, уколико буде потребно, обрати за помоћ у решавању проблема водоснабдевања суседним општинама, које се суочавају са сличним ситуацијама и изазовима у овој области, као и надлежним државним органима и институцијама.

Фото архива – 2018.

Штаб за ванредне ситуације упутио је у име ЈКП „Дрина” Мали Зворник извињење свим грађанима са територије општине Мали Зворник који имају проблем са водоснабдевањем.

Такође, Општина Мали Зворник извинила се грађанима због свих непријатности које су евентуално имали од појединаца у ЈКП „Дрина” Мали Зворник приликом пријаве несташице воде и кварова на водоводној мрежи и навела да предузима све потребне мере у циљу што скоријег решавања проблема водоснабдевања.

На седници Штаба за ванредне ситуације речи је било и о ситуацији на подручју малозворничке општине у погледу оболелих од заразне болести Ковид – 19.

Директорка Дома здравља, Валентина Ристић, информисала је чланове Штаба да тренутно има око 20 активно оболелих, односно да на дневном нивоу у Дому здравља буде регистровано од четири до пет пацијената позитивних на коронавирус.

Према њеним речима, број оболелих почео је да расте у другој половини августа, након повратка грађана са одмора.

Она је навела да тренутно нема тешких клиничких слика код оболелих пацијената, те да инфекција када се појави брзо прође.

Закључци са седнице Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник:

Број: 820-28/1 – Закључак којим се предлаже председнику општине Мали Зворник да донесе Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за све месне заједнице и делове месних заједница које нису обухваћене Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Мали Зворник, број 06-715 од 14.05.2014

Број:06-1350/2022 – Одлука о проглашењу ванредне ситуације за све месне заједнице и делове месних заједница које нису обухваћене Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Мали Зворник, број 06-715 од 14.05.2014. године

Број: 820-28/2 – Задужује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да у року од три дана достави Штабу за ванредне ситуације општине Мали Зворник списак свих изворишта и захвата воде по извориштима, као и фактурисане воде, закључно са крајем августа 2022. године

Број: 820-28/3 – Задужује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да у року од три дана достави Штабу за ванредне ситуације општине Мали Зворник Извештај, шта и колико могу урадити у месној заједници Амајић по питању водоснабдевања и отклањања проблема у водоснабдевању

Број: 820-28/4 – Задужује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да организује прековремени рад радника и прерасподелу радног времена у складу са Законом о раду, а све док се не отклоне разлози за проглашење ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник

Број: 820-28/5 – Задужује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да у року од три дана достави Штабу за ванредне ситуације општине Мали Зворник састав формираних стручно оперативних тимова (по могућству четири) чији ће руководиоци бити Љиљана Радић, шеф службе водовода и канализације и Драган Чикарић, руководилац техничког сектора, чији је задатак да свакодневно извештавају Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник о динамици предузетих радњи у циљу отклањања присутне опасности-недостатка воде.

Број: 820-28/6 – Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да формира радни тим који ће свакодневно пратити активности  око водоснабдевања и рад стручно оперативних тимова, које формира ЈКП „Дрина“ Мали Зворник и о истом извештаватии Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник

Број: 820-28/7 – Задужује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да свакодневно цистернама снабдева све месне заједнице које немају пијаћу воду, са тежиштем на ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ. По потреби обезбедити расподелу флаширане воде за ученике  ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ, преко Општинске управе  општине Мали Зворник. Задужује се просветни инспектор Општине Мали Зворник да за Основне школе у Радаљу, Амајићу и Доњој Трешњици, уколико буде потребе, да предлог за решење проблема водоснабдевања (флаширана вода за ученике)

Број: 820-28/8 – Задужује се  ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да хитно поправи други камион-цистерну за воду

Број: 820-28/9 – Задужује се  Општинска управа општине Мали Зворник да, уколико буде потребе, за помоћ у вези решавања проблема са водоснабдевањем, се обрати и другим општинама и градовима

Број: 820-28/10 – Задужује се  ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да у року од три дана Штабу за ванредне ситуације општине Мали Зворник достави извештај о радњама предузетим по питању пројектовања трасе водовода са геодетском подлогом од зграде  „Стара школа“ до Старог моста у дужини од 750 метара

Број: 820-28/11 – Задужује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да устроји књигу дневне пријаве кварова и извршених интервенција на водоводној мрежи, која ће се дневно ажурирати и достављати Штабу за ванредне ситуације општине Мали Зворник

Број: 820-28/12 – Задужује се комунални инспектор Општине Мали Зворник да свакодневно контролише приоритетне трасе водоснабдевања (тежиште: Доње Насеље, Радаљ, Доња Борина, Брасина), у циљу контроле повећане потрошње воде, као и нелегалног коришћења воде

Број: 820-28/13 – Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да обезбеди средства за набавку цистерни за воду, протокомера и водомера и њихову уградњу, као и других средстава и радова потребних за решавање проблема водоснабдевања и  надокнаду за ангажовање трећих лица по питању редовног снабдевања водом

Број: 820-28/14 – Општина Мали Зворник у име ЈКП „Дрина“ Мали Зворник упућује извињење свим грађанима са територије општине Мали Зворник, који имају проблем са водоснабдевањем

Извор: Општинска управа општине Мали Зворник

Фото: Општинска управа општине Мали Зворник

Насловна фотографија: Мали Зворник инфо

Share