Утврђене листе кандидата за савете месних заједница

Утврђене листе кандидата за савете месних заједница

Комисија за спровођење избора за савете месних заједница је на седници одржаној У Малом Зворнику 23. јануара  2017. године донела Решење о утврђивању листи за избор савета месних заједница за све месне заједнице.

Прилог: Р е ш е њ е о утврђивању листе за избор чланова савета месних заједница

http://malizvornik.rs/dokumenta/2017/mesne_zajednice/Resenje%20o%20utvrdjivanju%20listi%20za%20izbor%20clanova%20saveta%20mesnih%20zajednica.pdf

Извор: Општинска управа општине Мали Зворник

Share