Усвојени годишњи Извештај о раду и План рада општинског Штаба за ванредне ситуације

Предлог Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за 2022. годину и План рада за 2023. годину усвојени су на седници Штаба у четвртак, 8. децембра.

Констатовано је да је општински Штаб за ванредне ситуације у текућој години одржао две редовне и четири ванредне седнице, од чега једну телефонску.

На седницама је донето 37 закључака, пет наредби и две препоруке.

Наведено је да се рад Штаба за ванредне ситуације у Малом Зворнику током 2022. године одвијао у добрим условима, са изузетком периода дуготрајне суше, од јула до октобра, проблема са водоснабдевањем и проглашења ванредне ситуације 06. септембра, ради превазилажења наведених проблема.

Подржан је и Предлог плана рада општинског Штаба за ванредне ситуације Мали Зворник за 2023. годину, чија реализација је предвиђена кроз низ планираних задатака и активности.

Усвајањем измена Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спашавање у општини Мали Зворник, из наведене категорије избрисана је Општинска управа општине Мали Зворник; Ватрогасно-спасилачка јединица Мали Зворник и Полицијска станица Мали Зворник, будући да су поменути субјекти у оквиру делокруга рада у систему државне управе већ обухваћени наредбодавним принципом са виших инстанци у Републици Србији.

Изменом поменуте одлуке, из субјеката од посебног значаја за заштиту и спашавање у општини Мали Зворник избрисано је и предузеће „Бачка- коп” доо Мали Зворник, јер нема неопходне ресурсе и капацитете за деловање у ванредним ситуацијама.

Након разматрања информације о динамици решавања актуелних проблема водоснабдевања у општини Мали Зворник, усвојен је закључак којим је ЈКП „Дрина“ Мали Зворник задужено да у року од 15 дана предузме неопходне мере у циљу проширења капацитета изворишта Шипад.

Командант Штаба за ванредне ситуације и председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, рекао је да је у протекла два месеца интензивно рађено на побољшању водоснабдевања у општини, проналажењу и отклањању кварова на водоводној мрежи, као и решавању осталих проблема и тешкоћа у раду система за водоснабдевање.

Он је оценио да су на плану побољшања снабдевања водом направљени значајни помаци, али да још увек није задовољан резултатом, као ни укупним функционисањем Јавног комуналног предузећа „Дрина”, додајући да се промене у начину рада предузећа одвијају веома споро, те да ће локална самоуправа наставити да се бави потребама и проблемима у овој области до постизања ефикасног функционисања комуналног предузећа и остваривања задовољавајућих резултата у раду.

Размотрена је и Информација о потрошњи енергената у јавним установама и предузећима на подручју општине Мали Зворник, у складу са препорукама Владе Републике Србије и Министарства рударства и енергетике о штедњи електричне и топлотне енергије.

Установе са територије општине Мали Зворник добиле су задужење да свакодневно достављају податке о потрошњи електричне и топлотне енергије члану Штаба за ванредне ситуације, Драгану Чикарићу, дипломираном машинском инжењеру, задуженом за праћење свих препорука Владе и информисање Штаба за ванредне ситуације о редукцији електричне и топлотне енергије.

У складу са донетим закључцима, ради обезбеђивања дрвне сечке за топлану, Општинска управа општине Мали Зворник има обавезу да у року од 15 дана достави Штабу за ванредне ситуације списак парцела чији је општина Мали Зворник власник или корисник шумског земљишта, док је ЈКП „Дрина” Мали Зворник задужено да у року од 15 дана поступи по Одлуци о давању без накнаде самониклих дрвних сортимената са катaстарске парцеле број 91, КО Читлук, коју је усвојила Скупштина општине Мали Зворник.

Извор: Општинска управа општине Мали Зворник

Фото: Општинска управа општине Мали Зворник

Закључци донети на седници Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник, 8. децембра 2022. године:

Број: 820-44/1 – Задужују се установе са територије општине Мали Зворник да свакодневно достављају податке о месечној потрошњи електричне и топлотне енергије Драгану Чикарићу, дипл. машинском инжењеру, као лицу задуженом за праћење свих препорука Владе и информисање Штаба за ванредне ситуације о редукцији електричне и топлотне енергије.

Број: 820-44/2 – Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да у року од 15 дана, достави Штабу за ванредне ситуације списак парцела где је општина Мали Зворник власник или корисник шумског земљишта.

Број: 820-44/3 – Задужује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да у року од 15 дана поступи по Одлуци о давању без накнаде самониклих дрвних сортимената са кат.парцеле бр. 91 КО Читлук, коју је усвојила Скупштина општине Мали Зворник.

Број: 820-44/4 – Задужује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да у року од 15 дана предузме одређене мере како би се приступило проширењу водоснабдевања за извориште Шипад.

Број: 820-44/5 – Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник доноси закључак којим се усваја Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спашавање у општини Мали Зворник

Број: 820-44/6 – Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник доноси закључак којим се усваја Предлог годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за 2022. годину.

Број: 820-44/7 – Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник доноси закључак којим се усваја Предлог годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за 2023. годину.

Share