Усвојен први ребаланс буџета општине Мали Зворник за 2019. годину

Прво овогодишње заседање локалног парламента, XXIII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник, одржано је у уторак, 19. фебруара.

Одборници су разматрали 22 тачке дневног реда, а скупштинска већина усвојила је и један амандман на предлог Одлуке о првим изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2019. годину. Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић образложио је предлог Одлуке о првом ребалансу буџета за 2019. годину. Буџет општине Мали Зворник за 2019. годину, састоји се од: прихода и примања у износу од 480 милиона динара и расхода и издатака у износу од 730 милиона динара. Буџетски дефицит у износу од 250 милиона динара, биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 223 милиона динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 27 милиона динара.

Према најавама челника општине, локална самоуправа ће у 2019. остварити вишегодишња настојања да се подтакне запошљавање у производним погонима, улагања у путну и комуналну инфраструктуру, те развој туристичких капацитета. Буџет је незнатно већи јер је крајем прошле године трансферима од државе доспело нових пет милиона динара. Пренета неутрошена средства из ранијих година су већа за 3.278.000,00 динара. Јевтић је изразио задовољство и очекивања да са након сваког новог трансфера од Републике усваја и ребаланс буџета на наредним седницама.

Улагања државе и општине у локални економски развој су већа од 80 милиона динара, од тога је више од 50 милиона намењено за објекте фабрике текстила. Улаже се у инфраструктуру адаптацију, реконструкцију и санацију објеката некадашњег Дрвно индустријског предузећа „Ново Гучево” у Доњем Насељу и очекује да компанија „YGS текстил”, ћерка фирма турске компаније „Мајденим”, до почетка маја отвори производни погон у Малом Зворнику, запосли 300 радника, а до 2020. године још 200 радника, различитог степена образовања. Очекује се потписивање највећег дела уговора од 25. фебруара до краја месеца. Потом ће се дефинисати кораци и утврдити рокови.

„Идеја је била да нас посете директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и турски инвеститори из Истанбула, те да одрже састанак са кандидатима за посао. Колико год се појединци, истина у мањини, трудили и прижељкивали да се овај погон не отвори, морам их разочарати. Остварићемо све планове, како смо их и најавили, а очекујемо и долазак председника државе Александра Вучића”, казао је Јевтић.

Одступивши од првобитног излагања, уз одобрење председавајућег Радована Тадића, председник општине Зоран Јевтић појаснио је да је у понедељак најављено подношење кривичне пријаве против лица које на друштвеној мрежи Фејсбук, на профилу под именом Драган Богићевић, објављује неистините, тенденциозне и злонамерне коментаре о раду локалне самоуправе. Јевтић је навео да објаве на поменутом профилу наносе штету и руше углед општинској власти, те да ће против одговорног лица, које уређује профил, бити поднета кривична пријава за ширење лажи и узнемиравање јавности на политичкој основи.

„Господин Богићевић се обратио Општинској управи, упутио захтев за приступ информацијама од јавног значаја и тражио је информације о обављеној процени непокретности Пореске управе. Да буде јасније, ниједан нотар без пореске процене не би никада оверио тај уговор о куповини земљишта у индустријској зони. Нејасно је и зашто нико не помиње другог продавца Ђорђе Јовановића, већ искључиво Ненада Несторовића. Неко је себи дозволио да буде судија и тужилац, да износи неистине, селективне и паушалне оцене”, истакао је Јевтић.

О куповини земљишта у индустријској зони у Доњем Насељу општинско руководство подробно је известило одборнике Скупштине општине Мали Зворник 27. априла 2018. године, на 15. редовној седници локалног парламента, у оквиру Информације о прибављању непокретности у својини општине Мали Зворник.

„Да нема било чега скривеног у вези са куповином наведеног земљишта доказ је и то да смо, уз поменуту информацију, одборницима доставили на увид и уговоре о купопродаји парцела, а комплетну информацију о поступку куповине земљишта ставили на увид целокупној јавности, путем интернет сајта општине Мали Зворник”, изјавио је Јевтић. Он је позвао суграђане и осталу заинтересовану јавност да се о овој теми адекватно информишу на званичном интернет порталу општине, на адреси www.мализворник.рс, где су објављени тачни и комплетни подаци.

У области урбанизма и просторног планирања, општина Мали Зворник је планирала улагање у геодетске услуге како би се установило реално стање у локалној путној инфраструктури, да ли се ти путеви налазе на општинској или приватној земљи. Дужину путне мреже на територији општине Мали Зворник од 181 km чине магистрални путеви дужине од 39 km, регионални путеви дужине од 16 km и локални путеви дужине од 126 km.

Представник одборничке групе СПС, Милош Милић предлаже да се привремено начини пауза у изградњи путне инфраструктуре, како би се новац преусмерио у предуслове, у геодетске радове и пројектовање. Данас је лако могуће утврдити квалитет наше путне подлоге, обезбедити узимање узорака асфалта из коловоза такозваним керновањем и исецањем плоча за потребе лабораторијске анализе. Лако је установити на тај начин како је, где и шта урађено, квалитет асфалта, дебљина, састав, тачно се зна ко је извођач радова и ко је био надзорни орган. Можемо контролисати да ли је извођач уградио у асфалт пројектовану мешавину, а тежити да добијемо квалитет и трајност коловоза. „Када је у питању локална инфраструктура, не сме бити политичких подела и несугласица јер припада свим грађанима”. Милић увек истиче да се према некатегорисаним путевима треба односити професионално, озбиљно јер су локалне путне комуникације животно питање које захтева опште слагање о циљевима од заједничког интереса. Он је још једном апеловао да се, због специфичности државног пута II А реда у Радаљу, разговара са представницима Јавног предузећа „Путеви Србије”, са приватним власницима земљишта и Јавног предузећа „Србијашуме”, те да се „Путеви Србије” анимирају да улажу у одржавање и реконструкцију овог пута.


Председник општине Зоран Јевтић нагласио је да грађани виде само финализацију, јер их занима пут. „Колико је поступак асфалтирања сложен и колико је претходно неопходно опсежно планирати и инвестирати, знамо ми као челници и одборници локалне самоуправе, односно стручне службе Општинске управе”.

Одлуком о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину у општини Мали Зворник подржано је самозапошљавање суграђана и омогућиће се свршеним студентима да одраде приправнички стаж. Општина неће ове године стимулисати локалне послодавце субвенцијама за отварање нових радних места. Уложено је око 31 милион динара у вишегодишње субвенционисање запошљавања. Запослено је 153 суграђана који су и даље у радном односу, па је крајњи циљ и остварен. Нови индустријски погони ће запослити много више радника и шириће се са растом производње, а Локални акциони план ће подржати 10 незапослених лица која планирају покретање сопственог посла, услужног или занатског, ради оснивања радње, задруге или неког другог облика предузетништва, па и оснивања привредног друштва, ако оснивач заснива у њему радни однос. Предвиђене су суме од 200.000, а ако се субвенционише самозапошљавање вишкова запослених, у једнократном износу од 220.000 по кориснику. Особе са инвалидитетом могу рачунати на подстицај самозапошљавања у износу од 240.000 динара.

Усвојено је и Решење о именовању директора Центра за социјални рад „Мали Зворник” из Малог Зворника. Биљана Којић, дипломиран правник из Радаља именована је за директора на период од четири године. Директор Центра истовремено обавља и послове правника.


Кадровски план у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и интерној ревизији општине Мали Зворник за 2019. годину измењен је ради усклађивања звања запослених за свако радно место са стварном стручном спремом и урађеним ребалансом буџета.

Након обављене ревизије и Извештаја објављеног 12. децембра 2018. године, одређене Одлуке Скупштине општине усклађене су по препорукама и налогу Државне ревизорске институције, чиме су предузете мере исправљања за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у будућем пословању општине Мали Зворник, која је била субјект ревизије у 2017. години.

Решење о разрешењу чланова Савета за безбедност општине Мали Зворник, усвојено је након писаних оставки чланова Саше Кнежевића, вршиоца функције председника Основног суда у Лозници, те Зорана Несторовића, вршиоца функције јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Лозници.

Седницу је водио председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић. Присуствовали су и заменик председника општине Мали Зворник Милош Радојчић, начелница Општинске управе Маризела Андрић, заменица начелнице Општинске управе Милица Живановић, чланови Општинског већа, руководилац Одељења за локалну пореску администрацију, самостални саветник Мирјана Јовановић, руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе, самостални саветник Милан Јевтић, саветник Општинске управе Мали Зворник за имовинско-правне односе Бранислав Мишић и представници медија.

Током заседања локалног парламента, усвојени су и годишњи Извештај о раду Савета за здравље општине Мали Зворник за период јануар 2018. године – децембар 2018. године; Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама; Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Мали Зворник; Одлука о општинским административним таксама; Одлука о месним заједницама; Одлука о утврђивању намене и разврставању ствари у јавној својини општине Мали Зворник; Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник о измени и допуни Програма пословања за 2019. годину; Програм отуђења, прибављања и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Мали Зворник за 2019. годину; Одлука о престанку рада буџетског фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналне делатности општине Мали Зворник; Одлука о престанку рада буџетског фонда за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине Мали Зворник; Одлука о укидању и престанку рада буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мали Зворник; Решење о именовању изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница; Решење о именовању другостепене Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница; Решење о именовању Комисије за примопредају дужности и службених аката; Предлог за образовање Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта.


Владајућу већину чини 20 од 29 одборника Скупштине општине Мали Зворник, 18 одборника ОГ ,,Александар Вучић – Србија побеђује” (16 одборника СНС, одборник СДПС и одборник СНП), уз неформалну подршку два одборника Групе грађана „Др Милан Лукић – Снага народа”, док су у опозицији шест одборника СПС, независни одборник Далибор Липовац, одборник Групе грађана „За бољи Мали Зворник – Драган Костјерчевић” Горан Видаковић и независни одборник Јово Роган.

Прилог: Фото галерија – Мали Зворник инфо

Општеинформативни извештај веродостојно и чињенично преноси исход и ток догађаја. Извештај је допуњен видео записом са XXIII редовне седнице СО Мали Зворник који припрема РТВ Лотел, а објављује га општина Мали Зворник на свом YouTube каналу.

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Share