Усвојен буџет општине Мали Зворник за 2018. годину – Оснажена владајућа већина

XIV седница Скупштине општине: Усвојен буџет општине Мали Зворник за 2018. годину – Оснажена владајућа већина

У петак, 22. децембра, одржана је XIV редовна седница локалног парламента у Малом Зворнику.

Предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину образложио је председник општине Зоран Јевтић. Укупни приходи и примања општине Мали Зворник, из свих извора, планирани су за 2018. годину у износу од 675 милиона динара. Предвиђени приходи и примања буџета су 478.800.000 динара, а пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 190.000.000 динара. Приходи буџетских корисника из других извора планирани су у износу од 6.200.000 динара.

Одборничка група ,,Александар Вучић – Србија побеђује“ саопштила је да је одборник Александар Врачевић приступио владајућој већини, коју сада чини 20 од 29 одборника Скупштине општине Мали Зворник, 18 одборника ОГ ,,Александар Вучић – Србија побеђује“ (16 одборника СНС, одборник СДПС и одборник СНП), уз неформалну подршку два одборника Групе грађана „Др Милан Лукић – Снага народа“, док су у опозицији шест одборника СПС, независни одборник Далибор Липовац, одборник Групе грађана „За бољи Мали Зворник – Драган Костјерчевић“ Горан Видаковић и независни одборник Јово Роган.

Према Пословнику Скупштине општине Мали Зворник, политичке странке, политичке организације, коалиције или групе грађана које немају три одборника у локалном парламенту не могу имати своју одборничку групу. Иступањем Александра Врачевића из Групе грађана „За бољи Мали Зворник – Драган Костјерчевић“, онемогућено је функционисање одборничке групе, па је ГГ „За бољи Мали Зворник – Драган Костјерчевић“ изгубила право на своје представнике у Изборној комисији општине Мали Зворник.

Након измене коју је предложио председник СО Мали Зворник Радован Тадић, пред одборницима локалног парламента биле су 44 тачке дневног реда. Пре усвајања Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину, Општинско веће и локална скупштина разматрали су шест амандмана опозиционе ОГ ,,Социјалистичка партија Србије (СПС) – Ивица Дачић“. Иако нису усвојени, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић, констатовао је да су амандмани опозиције за похвалу, те да приликом припреме првог ребаланса буџета има простора да се већина предлога из амандмана усвоји.

Шеф одборничке групе СПС Богдан Дукић пренео је став опозиције да буџет за 2018. годину није развојни. ,,Социјални је, без јасног циља, без важних капиталних инвестиција и улагања. Истина, није потрошачки“, закључио је Дукић пре излагања амандмана.

По истеку претходног мандата на који је именована, дипломирани правник Биљана Којић постављена је за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад у Малом Зворнику на мандатни период од једне године.

Усвајањем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Мали Зворник, створени су предуслови да се формирају три посебне организационе јединице – Служба интерне ревизије, Служба буџетске инспекције и Главни урбаниста.

Посебним Решењима, подржане су Одлуке Управног одбора Дома здравља о изменама и допунама Статута. Локална самоуправа дала је сагласност за проширење делатности на обуку за прву помоћ, организовање и спровођење испита из прве помоћи. Усклађивањем Статута са Законом о здравственој заштити, уочено је да не постоји прописана законска обавеза да директор здравствене установе има најмање три године рада на руководећим пословима, те кандидати за директора више неће бити суочени са овим условом који је до сада ограничавао постојеће кадрове. Министарство здравља је сагласно са оваквом унутрашњом организацијом и условима за именовање и разрешење директора.

Одлуком Управног одбора, коју је и Скупштина општине подржала, због потреба рационализације и ефикаснијег обављања делатности, спајањем две организационе јединице формирана је Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко – консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком.

Осим истакнутих, усвојени су: Одлука о усвајању прве измене и допуне Плана генералне регулације општине Мали Зворник, Одлука о усвајању прве измене и допуне просторног плана општине Мали Зворник, Кадровски план у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Мали Зворник за 2018. годину, Одлука о избору чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана, Програм пословања ЈКП “Дрина“ Мали Зворник за 2018. годину, Одлука о утврђивању минималног износа издвајања за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова зграде и накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника, Решење о висини родитељског додатка за 2018. годину.

На дневном реду били су бројни предлози Решења о именовању нових чланова комисија, управних одбора и школских одбора.

Седницом је председавао Радован Тадић, председник Скупштине општине Мали Зворник. Поред одборника, XIV заседању локалног парламента присуствовали су и председник Општине Мали Зворник Зоран Јевтић, заменик председника општине Милош Радојчић, директор ЈКП ,,Дрина“ Драган Чикарић, вршилац дужности директора Дома здравља Валентина Ристићчланови Општинског већа, заменица начелника Општинске управе Гордана Василић и стручни сарадници Општинске управе. Прве измене и допуне Плана генералне регулације општине Мали Зворник и прве измене и допуне просторног плана општине Мали Зворник образложила је Миомира Васовић, одговорни урбаниста ЈУП ,,План“ Шабац.

Фото галерија: Мали Зворник Инфо

Општеинформативни извештај веродостојно и чињенично преноси исход и ток догађаја. Извештај са XIV седнице Скупштине општине Мали Зворник биће допуњен видео записом Извештаја са 14. редовне седнице СО Мали Зворник који припрема РТВ Лотел, а објављује га општина Мали Зворник на свом YouTube каналу.

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Напомена – Струковна правила и обавезе

Кодекс новинара Србије – Истинитост извештавања:

Обавеза је новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије.

Могуће дејство објављене информације на медиј или медијског власника не сме да утиче на одлуку о њеном објављивању.

Политичка или идеолошка позадина информације не сме да утиче на одлуку о њеном објављивању, чак и уколико је та политичка или идеолошка позадина у супротности с политичким убеђењима новинара, уредника или власника медија. Саопштења политичких странака или других интересних група морају да буду означена као таква. У случају да је саопштење редакцијски обрађено, читаоци/гледаоци/слушаоци морају да буду обавештени о примарном извору информације.

Редакцијска обрада саопштења не сме да измени чињенице, контекст у којем су употребљене, нити њихов смисао.

Кодекс новинара Србије

Share