Усвојен буџет општине Мали Зворник за 2016. годину

У четвртак, 17. децембра одржана је XXXV редовна седница Скупштине општине Мали Зворник, последња у 2015. години. Након усвајања допуна дневног реда одборници локалног парламента разматрали су 17 тачака дневног реда. Свакако, предлог Одлуке о Буџету општине Мали Зворник био је повод за дужу дискусију и прилика да одборници опозиционих странака и група грађана изнесу сугестије, критике, предлоге за корекцију.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић, у получасовном излагању, предочио је одборницима локалног парламента предлог Одлуке о буџету за 2016. годину:

Прилог: Тонски запис

Приходи и примања буџета општине Мали Зворник за 2016. годину планирани су у износу од 420 милиона динара, а са пренетим, неутрошеним средствима из претходне године износе 600 милиона динара. Према Упутству, достављеном од стране Министарства финансија, дати су одређени лимити и ограничења код планирања појединих прихода. Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину објављено је и достављено локалној самоуправи у Малом Зворнику.
У поређењу са планом за 2015. годину, планирани приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима су мањи за 3,45 одсто. До смањења је дошло јер нема раније планираних наменских трансферних средстава од Републике. Планирани изворни приходи буџета износе 156.100.000 динара, што чини 37,15 одсто укупних текућих прихода и примања.
Уступљени приходи и трансферна средства од Републике Србије планирана су у износу од 263.900.000 динара, што чини 62,83 одсто укупних текућих прихода и примања. Овом Одлуком планирана су и средства која ће се пренети из 2015. године, у износу од 180.000.000 динара буџетских средстава и 15.000.000 динара из других извора, јер је извесно да она неће бити утрошена за све инвестиције које су планиране у овој, те су добра развојна основа за наредну годину.

Опозициони представници искористили су скупштинску говорницу да предложе амандмане и изложе своје ставове.

Одборник СПС Драган Богићевић, који је до средине јула предводио трочлану одборничку групу ,,СПС – Ивица Дачић“, оцењује да планиране инвестиције нису реалне, пре свих улагање у топлану од 200 милиона динара у околностима када се смањује или укида еколошка такса, а умањена су и трансферна средства. ,,Тренутно имамо суфицит за 2016. годину, али ко год да буде на власти суочиће се са драстичним умењењем прихода. Фирме које нису плаћене за послове санације током ванредне ситуације добијају тужбе и наплатиће новац од општине. Инвестиција од 200 милиона је нереална за топлану коју ће користити 500 мештана, али не и преосталих 12500 суграђана. Новац треба усмерити на мостоградњу, јер није коректно да након поплава и данас постоје понтонски мостови у општини Мали Зворник. Кречење и хидроизолација на локацији ,,подземни град – склониште Карађорђевића“ је са 2.400.000 динара прескуп пројекат, а неизвесно је колико ће бити профитабилан. Потребно је проширити и индустријску зону“, казао је Богићевић. Он сматра да грађани који користе услуге даљинског грејања не требају добити субвенције јер би по тој логици требало помоћи и другим људима набавком огревног дрвета. Савез за спорт и омладину који расподељује дотације од 9.000.000 за спортске клубове, истиче Богићевић, добио је превише средстава, што је плод политичких компромиса. Обезбеђење средстава за усавршавање, специјализације и рекреацију запослених у Дому Здравља, као и набавка опреме за дојаву пожара и теренског возила у износу од 2.500.000, по њему, није обавеза локалне самоуправе и мишљења је да се тај новац користи за исплату плата за правника и стоматолога.
,,Одлуке из техничке области не би смеле бити усвојене искључиво политички без консултовања струке. Геодетски радови за које ме константно прозивате су одрађени и основа су за све нове послове. Ако не уложите ни динар за геодезију нећете имати ни планове, нити реализоване пројекте. Буџет је припремљен за предстојеће изборе и нема обележја развојног. Где су нам приходи ако се највећи трансфери укину ули смање. Суфицит ћемо имати још једну годину, а онда наступају проблеми“, закључује Богићевић.

Одборница Демократске странке Србије (ДСС), чланице владајуће коалиције у Малом Зворнику, Винка Марјановић кориговала је Богићевића, истакавши да је износ од 2.090.000 динара намењен за реакредитацију установе у 2016. години и стручно усавршавање запослених у Дому здравља. По њеној оцени, средства за субвенције од 3.000.000 нису намењена грађанима већ неефикасном комуналном предузећу. ,,Ја и даље плаћам рачун за грејање 11.000 динара, нико ме не подстиче“, рекла је Марјановићева.

Шеф одборничке групе Демократске странке (ДС) мр Милан Тодоровић нагласио је да се дневни ред на свакој сеници локалне скупштине значајно мења и то постаје негативна пракса, јер одборници нису довољно припремљени за одређену проблематику, нови садржај и предлоге одлука. Мишљења је да буџет за наредну годину није развојни, а није ни штедљив. ,,Све мање ћемо имати трансфера, буџет је умањен за 3,45 одсто, а приметно је да се 180.000.000 динара преноси и да та средства нису инвестицирана у развој ове године“, каже Тодоровић. Он је предложио да се од 550.000 предвиђених за набавку девет лаптопова члановима Општинског већа, 300.000 изузме и преусмери ка адаптацији дела месног дома културе у фискултурну салу у Доњој Трешњици, по узору на друга села. Тодоровић је, проценио да је за опремање Општинског већа преносним рачунарима довољно 250.000 динара. Недуго потом, током скупштинске паузе, Општинско веће је одржало седницу, због разматрања амандмана одборника Богићевића и Тодоровића.

Уваживши ставове опозиционих одборника и сугестије чланова владајуће коалиције, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић одговорио је на сва критичка излагања претходника. ,,Имамо много започетих радова до краја ове године и не значи да ћемо пренети свих 180.000.000 динара. Прилагођаваћемо се одлукама државне управе и републичком законодавству, ако нам буду ускраћени или укинути поједини трансфери. Тежња је да се буџет растерети конкурисањем за подстицајна средства и донације. Одређене критике су плод политичке кампање, а поједини актери су нас и опструисали. Предвидели смо средства за новчане казне по решењу судова, по окончању судских спорова који се воде због неплаћених и оспораваних рачуна. Управо је одборник Богићевић, бивши председник општине у време ванредне ситуације, одбио да изјави да ли је донео наредбу да се спорни радови изводе. Када је локална комисија то установила ми смо се обратили антикорупцијском тиму (Група за контролу и сарадњу у области борбе против корупције) и поступили по савету. Не мешајмо изградњу топлане и мостове. Када прикупимо сву планску документацију, мостоградња је изводљива. Ми већ имамо планирана четири пројекта од ЈП ,,Путеви Србије“. Постоји Програм обнове мостова општине Мали Зворник који су порушени или оштећени. Реконструкција десет оштећених у мају 2014. године и изградња нових мостова, зависиће и од финансијских средстава из Фонда солидарности Европске уније, обезбеђених преко Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја.
Крајем октобра Јевтић је изјавио следеће: ,,Мостови немају адекватну пројектно-техничку документацију. Један мост у Доњој Борини ће бити срушен због нерешених имовинско правних односа, а већина мостова у нашој општини није урађена по стандардима које је наметнула последња катастрофа у мају 2014. године. Ништа нећемо радити без пројектне документације, како нам не би касније рушили и остале мостове. Очекујемо донацију од Народне банке Србије у износу до 5.000.000 динара и њу ћемо искористити за мостоградњу“, казао је Зоран Јевтић.

Према његовим речима, туристичка дестинација можемо постати ако будемо одлучни у тој намери и обезбедимо новац за уређење атрактивних локација, попут склоништа Карађорђевића и подземног града. Владајућа коалиција је проценила да је Малом Зворнику потребно два хектара за индустријску зону и установила да у самом центру општине постоји адекватан простор где су руинирани објекти погона ,,Прогреса“.

Председник општине најављује да ће након завршетка пројекта јавних радова, где је ангажовано 130 људи, до 31. марта бити упослено још 45 грађана са тржишта рада, а актуелна власт очекује да се запосли 100 људи у наредној години, мимо досадашњих планова.

На основу досадашњег искуства, Јевтић је подржао опремање Општинског већа опремом, јер постоји реална потреба за ефикаснијим радом, мањим утрошком папира, коришћењем савремене опреме за комуникацију чланова Општинског већа, чиме се руководе и друге општине у Србији. Свакако, по напуштању већа свако ће раздужити опрему која му је додељена на коришћење. Закључено је да ће Општинско веће бити опремљено мултифункцијским уређајем за електронске седнице, штампачима и лаптоповима са лиценцираним софтвером за 11 чланова већа, по већ предвиђеном плану набавке за 550.000 динара.

По искуствима других градова и општина у Србији, чланови већа ће сав материјал добијати у електронском облику, неће бити штампане огромне количине папира. Такође, створени су предуслови да већници неће морати физички присуствовати седницима, већ ће бити довољно да се улогују на свом лаптопу и заседају. У скорој будућности, самим тим што ће седнице бити доступне и грађанима на интернету, повећаће се транспарентност и ефективност у раду. Недуго потом, одборници би могли да, уместо гомила папира, на седнице Скупштине општине доносе само таблет уређаје које ће користити и за гласање.
Мали Зворник је определио средства за електронску писарницу са читачима личних карата, компјутерима, лаптопом, фотоапаратом, штампачима у вредности до 600.000 динара, а на основу обима посла и досадашње употребе копир апарата у Општинској управи предвиђена је набавка опреме у вредности од 1.500.000 динара.
По препоруци Сектора за ванредне ситуације, предвиђена су средства од 500.000 динара за израду пројектно техничке документације за успостављање система функционисања радиостаница у свим месним заједницама и веза са Штабом, за случај елементарних непогода и ванредне ситуације.

По усвајању Буџета за 2016. годину, одборници су разматрали још 16 тачака дневног реда, а расправа је усмерена на Програм пословања ЈКП ,,Дрина“ за наредну годину и Програм постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама, где је готово немогуће наћи полазишну тачку у уклањању бесправно подигнутих објеката, будући да их је више од 400 подигнуто у приобаљу Зворничког језера, а неколико спорних је у самом центру Малог Зворника.

Одборник Јован Лазић-Маркан из Групе грађана „За Мали Зворник – Жићо Јокић“, вишегодишњи руководилац ЈКП ,,Дрина“ запажа да корисници парног грејања штеде, греју се на струју, комбинују грејање, користе вертикале, а радијатори су им хладни, чувају их искључиво за јаке зиме. ,,Око 400 домаћинстава која користе услуге даљинског грејања данас троше као 40 домова некада. Отуда значајно умањење прихода, молбе за субвенције, а служба водовода је суочена са негативним пословањем. Цеви попуштају након четврт века, постоје губици, наплативост је мала. Упркос томе комунално предузеће даје изузетно високе износе дневница за ангажовање председника и чланова Управног и Надзорног одбора“, запажање је Лазића.

У ранијем излагању, члан Општинског већа Миодраг Лазић нагласио је да се закони мењају, приближавају се цене услуга за привреду и грађане, на штету кућног буџета суграђана који су у прошлости били у знатно бољој позицији. Председник Скупштине општине Мали Зворник Боривоје Радић истиче проблем цене трансфера гаса преко Републике Српске у Босни и Херцеговини где је могуће увећање цене даљинског грејања крајњим корисницима и до 11 одсто.

Гасна интерконекција Србије и БиХ је многоструко, више од 12 пута, увећала издатке за транспорт енергента ка Малом Зворнику. Према речима директора ЈКП ,,Дрина“ Бошка Марковића, цена грејања је увећана физичким лицима за 11 одсто, а умањена је исто толико за правна лица.

Јован Лазић наглашава да смо ми као и у другим градовима који се снабдевају гасом заштићени купци, а гас се мора на основу уредбе Владе Србије плаћати на основу измерене количине у мерно регулационој станици котларнице. ,,Србијагас је требао да сноси трошкове транспорта из БиХ. Или Пале желе да приходују од нас или Србијагас не испуњава своје обавезе“.

Винка Марјановић предлаже да се упути допис са јасним ставом локалне самоуправе у Малом Зворнику да у Србијагасу не можемо бити третирани као иностранство јер смо део Републике Србије.
Директор Марковић је информисао одборнике да ни у комуналном предузећу нису били пасивни, обратили су се Србијагасу и чекају одговор.

Јован Лазић упозорава да наредне године истиче употребна дозвола за постојећу котларницу. Ако се не обезбеде најповољнији кредити за изградњу нове топлане, како је предвиђено, на биомасу, комунално предузеће може само радити нелегално без новог објекта и постројења.

Марковић је информисао локалну скупштину да рађена студија за зграду и сву опрему нове топлане на биомасу, са реконструкцијом постојећег топловода и свих подстаница за 1.600.000 евра.

По узору на Зајечар и Сурдулицу, Мали Зворник је увео новине, након усвајања Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама. За електричне стубове (бандере) нисконапонске мреже дневни износ таксе је 16 динара по стубу, без обзира на зону територије општине Мали Зворник.
Идеја је да се од Електродистрибуције и Телекома које општина деценијама подржава и помаже куповином стубова и бетонажом, поврати део од просечно уложених десетак милиона годишње. Свакако, потребно је извршити попис, пребројати стубове и класификовати их по намени.

Одлуком о матичним подручјима на територији општине Мали Зворник одређена су два седишта матичних подручја, те имамо матично подручје Мали Зворник, које чине насељена места: Мали Зворник, Радаљ, Доња Борина, Брасина, Сакар и матично подручје Амајић које чине насељена места: Амајић, Будишић, Доња Трешњица, Цулине, Читлук, Велика Река и Вољевци.

Усвојена је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације, којом је Милорад Марковић, инспектор цивилне заштите за општину Мали Зворник у Сектору за ванредне ситуације Шабац, постављен за начелника Штаба, на препоруку СВС МУП Србије, а Владимир Петровић, начелник Општинске управе општине Мали Зворник, постављен је за заменика начелника Штаба.

Уредник: Далибор Крстић

Новинари: Драга Прокопић / Далибор Крстић

Видео прилог: РТВ Лотел Лозница

Фото галерија: Мали Зворник Инфо

Share