Успешно окончан петодневни научно – истраживачки камп посвећен заштити вода у сливу Дрине

У Малом Зворнику, у суботу 23. септембра, успешно је окончан петодневни научно – истраживачки камп посвећен заштити вода у сливу Дрине

У оквиру пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода“, финансираног од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србие и Општине Мали Зворник, реализован је петодневни научно-истраживачки камп „Наш капитал Наша одговорност“ у општинама Мали Зворник и Љубовија.

Циљ кампа је да кроз едукативни и теренски рад оспособи младе, будуће стручњаке, за примену визуелних метода процене еколошког статуса водотока, а на пилот локацијама одабраних водотокова на територијама општина Мали Зворник и Љубовија. Такође, овакав вид едукације има за циљ да студенте охрабри у креативном и самосталном истраживачком раду и одабиру даљих професионалних усавршавања кроз рад у мултидисциплинарним тимовима.

Током кампа одржана је теоријска и практична едукација на терену. Студенти су имали прилику да се упознају са две различите методе које на једноставнији начин омогућавају процену еколошког статуса површинског тока и карактеристика приобалног подручја а које утичу и на сам водоток.

Теренска едукација одржана је на одабраним пилот локацијама у месној заједници Велика Река (на водотоку Велика Река), у засеоцима Смиљанићи – Подгај, где је и административна граница општина Мали Зворник и Љубовија, те на четири локације у општини Љубовија, у насељеним местима Грачаница и Доња Љубовиђа.

Овај петодневни камп, смештен на обали Дрине у капацитетима комплекса Дринска оаза, уједно је и представљао улазне податке за базу података у општинама Мали Зворник и Љубовија о стању одабраних водотокова и тестирање визуелних метода процене стања лотичких система у циљу унапређења управљања површинским токовима и имплементације Оквирне директиве о водама.

У овом кампу учествовало је 15 студената завршних година основних и мастер студија Факултета Футура. Стручну помоћ пружили су им искусни стручни сарадници: координатор пројекта MSc Слађана Ђорђевић, експерти за геоморфологију (MSc Милош Нинковић и Небојша Алексић), члан стручног тима за процену ризика дипломирани студент Факултета за безбедност Душица Пејић, експерти за биодиверзитет Михајло Станковић, биолог и MSc Даниела Цветковић, као и представници удружења „Еко Дрина“ и “Наша Љубовија” који реализују овај пројекат (Љиљана Ристановић, Невена Ђукановић, Милош Костић, Небојша Алексић).

Подршку и раду кампа дали су представници општине Мали Зворник: заменик председника општине Мали Зворник, Милош Радојчић, председник месне заједнице Велика Река Бранко Илић и Борис Катић, и представници општине Љубовија: Горан Јосиповић, председник СО Љубовија и Мирјана Арсеновић, комунални инспектор у ОУ Љубовија. Медијски пратилац активности је портал Мали Зворник Инфо.

Михајло Миша Станковић, драгуљ Засавице, се више од три деценије бави теренским истраживањима и сарадник је скоро свих научних институција, које се баве екологијом и сродним гранама.
То што многима притока неке реке или цветна ливада изгледају заносно, неочекивана, ретка или доминантна врста, животиња или биљка њему указују на облик деградације тог станишта, тако да естетску страну не узима као мерило вредности подручја, већ су то ретке врсте и присуство одређених врста од међународног значаја.

Кампу је претходила једнодневна радионица „Процена еколошког статуса притока слива реке Дрине“ у Засавици, 20. септембра. Поред учесника кампа, присуствовали су јој и представници општина, комуналних предузећа, медија и других локалних заинтересованих страна из Малог Зворника и Љубовије

Радионица и камп део су пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“, подржаног од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Општине Мали Зворник, чији је главни циљ унапређење управљања водним ресурсима у циљним општинама.

Фото галерија: Мали Зворник Инфо / ЕУ Еко Дрина Мали Зворник / ОЕУ Наша Љубовија

Извори: Удружења „Еко Дрина“ Мали Зворник / Омладинско еколошко удружење „Наша Љубовија“ / Факултет за примењену екологију „Футура“ / National Geographic Srbija / Топ Србија – Најбоље из Србије

Новинари: Љиљана Ристановић / Далибор Крстић

Share