У току уградња квалитетне изолације цеви за грејање у подрумима

Почела је поправка оштећене изолације у подрумским просторијама зграда које користе услуге даљинског грејања и замена новом, квалитетнијом. Наредних дана радници ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник постављаће изолацију на већ утврђене најугроженије неизоловане цеви у подрумима где је стање најлошије, чиме ће се у одређеној мери смањити непотребни губици.

Потребна је сарадња станара да отворе своје подруме и омогуће радницима ЈКП ,,Дрина“ успешно постављање нове изолације, у обостраном интересу. Станари су у предности јер нису имали трошкове за набавку изолације, иако је годинама истицано да је то обавеза скупштина станара, како би се повећала енергетска ефикасност стамбених објеката. Зграде и инсталације су власништво станара. Квалитетнија изолација је стигла из Мађарске, а куповину је финансирала локална самоуправа како би помогла грађанима и комуналном предузећу да успешно реше вишегодишњи проблем.

Помак је до данас био занемарљив и губици у неизолованим просторијама су били велики, што се рефлектовало и на високе износе рачуна за заједничку потрошњу и на повећање корективног фактора у прошлом обрачунском периоду.

Будући да је локална самоуправа изашла у сусрет грађанима и обезбедила им је замену оштећене и дотрајале изолације подрумских просторија и ходника, сугерише им се да се удруже и након овог израза добре воље организовано застакле све оштећене прозоре у подрумима, како би допринели побољшању енергетске ефикасности и умањењу рачуна за централно грејање.

Уредник: Далибор Крстић
Фото: ЈКП ,,Дрина’’ Мали Зворник
Корисни линк: http://jkpdrina.rs/

 

Share