У току је попис јавне имовине у општини Мали Зворник

У општини Мали Зворник је у току попис јавне имовине, коју ће ова општина на основу досадашњег права коришћења државне имовине уписати као своје власништво.

Попис и упис права власништва над непокретностима у јавној својини ће омогућити општини да самостално и ефикасније располаже јавном имовином у служби бржег економског развоја Нерешени имовинско-правни односи често представљају главну препреку новим инвестицијама и отварању нових радних места. Поред овога, увођење ефикаснијег управљања општинском имовином ће убрзати издавање дозвола потенцијалним инвеститорима, омогућити већу транспарентност у пословима локалне самоуправе везаним за издавање и продају непокретности, као и утврђивање кредитног рејтинга, на основу ког би локална самоуправа могла да се задужује за финансирање капиталних инфраструктурних пројеката битних за даљи развој локалне заједице.

Пописивачи ће на терену обићи око 1.000 јединица непокретности, међу којима се налазе објекти нискоградње и високоградње. Ситуацију са терена, као и актуено стање са непокретностима радни тим ће унети у одговарајућу базу општинске управе.  По окончању теренског рада за све пописане објекте биће послат захтев Републичкој дирекцији за имовину за добијање сагласности за упис права власништва на локалну самоуправу.

Попису имовине претходила је набавка одговарајуће опреме, софтвера и обуке општинског радног тима и екстерно ангажованих пописивача који ће спровести све активности на попису. Обуку чланова радне групе спровео је Центар за равномерни регионални развој из Београда (CenTriR).

Share