У току евидентирање власника имања заинтересованих за учешће у пројекту пошумљавање приватних парцела

Пошумљавање приватних парцела општина Мали Зворник ове године вршиће садницама смрче, липе, јасена и багрема. Грађани који желе да преко локалне самоуправе бесплатно добију и засаде неке од наведених врста потребно је да се што пре пријаве месној заједници у којој живе.

Према речима председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића, за ову намену у општинском буџету у текућој години одвојено је око милион динара.

Површина која ће бити пошумљена, врста и број набављених садница зависиће од интересовања грађана, али и од могућности на терену.

Подаци о томе биће познати након израде пројекта, односно плана пошумљавања, којим ће бити дефинисани сви детаљи везани за овај посао.

Избор фирме која ће вршити пројектовање и набавку садног материјала биће обављен путем јавне набавке, по завршетку евидентирања грађана заинтересованих за ову врсту подршке.

Јевтић је навео да је процедура пријављивања парцела за пошумљавање у току и да се одвија посредством месних заједница, додајући да суграђани који желе да њихове парцеле буду обухваћене овим пројектом треба што пре да се јаве у своје месне заједнице, односно да ступе у контакт са председницима Савета месних заједница, од којих ће добити све неопходне информације у вези пошумљавања.

Он је навео да је избор врста садница које ће бити набављене и овог пута вршен у договору са суграђанима, према њиховим потребама, такође преко месних заједница.

Реч је о врстама које се лако и брзо примају и не захтевају примену посебних мера.

Осим тога, у односу на неке друге врсте, доста брже пристижу за експлоатацију и представљају добар потенцијал за пчелињу пашу.

Општина Мали Зворник 2017. године финансирала је набавку 31700 садница багрема, храста и липе, за пошумљавање 31,7 ха приватних поседа, док је 2016. године, на исти начин, пошумљено 58,03 ха површина у приватном поседу.

За израду пројеката пошумљавања и набавку садног материјала из буџетског фонда за пошумљавање у протекле три године утрошено је око 3.600.000 динара.

Љиљана Ристановић

Share