Тродневна радионица за планирање, руковођење и реаговање у ванредним ситуацијама

Мали Зворник, 17. децембра 2015. (Мали Зворник Инфо)

Општина Мали Зворник, од среде, 16. децембра, укључена је у тродневни програм радионице ,,Механизми за смањење ризика од природних катастрофа у општинама које су претрпеле штете од поплава 2014. године” који реализује Национални тренинг центар Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у сарадњи са Добротворном фондацијом Српске Православне Цркве ,,Човекољубље“, у својству финансијера и коорганизатора. Фондација ,,Човекољубље” реализује велики број сложених пројеката, намењених маргинализованим и угроженим групама у друштву. Рад је заснован на основним хришћанским вредностима, као и на највишим стандардима водећих међународних хуманитарних организација.

Првог дана у Дому културе одржана је радионица за чланове Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник, у четвртак за представнике привредних субјеката, овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање, а у петак за поверенике цивилне заштите. Циљ је подизање капацитета општинских штабова, у планирању, припреми и реаговању у ванредним ситуацијама, али и размена искустава. У Мачванском управном округу тренинзи су одржани и у Лозници, Шапцу и Крупњу.

Уз полазну претпоставку да су Штабови за ванредне ситуације покретачка снага, током радионице учесници ће бити информисани о важности руковођења и координације у ванредним ситуацијама, систему заштите и спасавања, о субјектима и снагама за заштиту и спасавање, како се врши процена угрожености и како се формирају Стручни оперативни тимови различите намене и надлежности. Председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића интересовало је да ли је предвиђена могућност да се у случају одсуства Начелника штаба за ванредне ситуације именује заменик начелника. Предложена је варијанта да се инспектор Цивилне заштите именује за начелника, а начелник Општинске управе за заменика начелника Штаба.

Своја искуства у ванредној ситуацију, на примеру општине УБ, пренео је гост из Колубарског управног округа, Бранислав Сарић, начелник општинског Штаба за ванредне ситуације. Појашњене су и улоге јединица Цивилне заштите опште намене, повереника и заменика повереника Цивилне заштите, професионалних и специјализованих стручних јединица за заштиту и спасавање.

Драган Савковић, заменик начелника тренинг центра Сектора за ванредне ситуације МУП Србије истиче у јавним наступима током радионица у Колубарском и Мачванском округу да Штабови у општинама које су се суочиле са последицама катастрофалних поплава 2014. године могу рачунати на помоћ у имплементацији механизама цивилне заштите Европске уније који се односе на примену принципа и поступака у одговору на поплаве као озбиљне ризике на овим територијама. Више од пет година искуства Сектора за ванредне ситуације је препорука за успех ових радионица.

Виолета Матић, инспектор МУП за координацију израде процене ризика и плана заштите од техничко технолошких несрећа, навела је током излагања основе методологије за утврђивање степена ризика, појаснивши и значај географског информационог система (ГИС) за израду мапа потенцијалних ризика.

Општини Мали Зворник предстоји доношење Плана и Програма развоја система заштите и спасавања на територији јединице локалне самоуправе, Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине за период од 2016. до 2020. године, израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа која је основни документ за усвајање плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

ЈВП „Србијаводе“ доносе оперативни план, односно процену одбране од поплава за воде I реда, као што је река Дрина, а Одлука о усвајању Локалног оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали Зворник усвојена је крајем новембра на 34. редовној седници Скупштине општине.

Заменик председника општине Мали Зворник Богдан Дукић изложио је учесницима радионице искуства мале подринске општине у одговорима на ванредне ситуције у периоду од 2010. до 2015. године. Највеће искушење и драгоцено искуство забележено је током 2014. године када су бујичне поплаве и клизишта угрозили центар и сеоска насеља у општини Мали Зворник.

Командант Штаба за ванредне ситуације, председник општине Зоран Јевтић сматра да су континуирано уређење водотокова и изградња таложних брана у Малом Зворнику (на Борањској реци, Малој и Великој реци) пример улагања локалне самоуправе и државе у превентиву.

Директор ХЕ ,,Зворник“ Томица Јовановић истиче да су последице бујичних поплава умањене јер је Дрина, на сву срећу, била много мања 2014. него 2010. године. Када би постојала снажнија регионална сарадња у сливу Дрине, било би много лакше бавити се превенцијом и правовремено реаговати. ,,Хидро-Информациони Систем (ХИС) „Дрина“ је још увек неупотребљив, у плану је као модел још из периода СФРЈ. Потребан нам је и много већи број кишомерних станица“, рекао је Јовановић.

Директор ЈКП ,,Дрина“ Бошко Марковић проценио је да ће општина Мали Зворник, чак и уз пуну подршку Републике, наредних 15 година отклањати последице прошлогодишњих бујичних поплава и клизишта. Он је истакао и пример речице Радаљ која је сврстана у воде I реда, али је у том водотоку дозвољена градња породичних кућа и пратећих објеката које су константно деценијама угрожене. ,,За санацију и превенцију су нам неопходни закони, планска документација и новац. Ако тренутно немамо средства, улажимо их у обуку људи и едукацију школске деце“, казао је Марковић.

,,Основни мото циклуса ових предавања, јесте превентива, односно обука на предузимању мера које су од значаја за превентивно деловање. Најважнија је претходна припрема за реаговање, како угрожене области и општине у будућности не би затекле нежељене и непредвиђене ситуације“, рекао је недавно у Богатићу Драгослав Милановић, начелник Мачванског управног округа..

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије жели да утиче на подизање нивоа свести о значају припремљености грађана и њиховом познавању безбедносних и заштитних мера у случају елементарних непогода, техничко-технолошких и других несрећа и опасности. Тродневна радионица има за циљ, обучавање представника локалних самоуправа и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације о механизмима смањења ризика од природних катастрофа, првенствено поплава.

Цивилна заштита у Србији поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању и враћању угледа. Циљ је успостављање правовременог и ефикасног одговора друштва на изазове и ризике, формирањем оперативних снага цивилне заштите које се могу добро опремити и обучити за деловање у ванредним ситуацијама. Споразум о учешћу Србије у Механизму цивилне заштите Европске уније потписан је 16. априла 2015. Србији ће као 33. чланици тог механизма сада бити доступнија помоћ и ефикаснија заштита приликом поплава, земљотреса, пожара.

Тај механизам основан је 2001. године да омогући ефикасно отклањање последица непогода и до сада је пратио ситуацију у 300 непогода и добио више од 180 захтева за помоћ. Пружао је помоћ у неким од најстрашнијих непогода у свету попут урагана Катрина у САД 2005. године и земљотреса на Хаитију 2010, а само у 2014. реаговао је у седам ситуација у свету, укључујући поплаве у Србији и БиХ. У отклањању последица од поплава ангажовале су се 23 чланице, послато је 800 људи, као и опрема за испумпавање воде, хеликоптери, чамци и друга неопходна опрема, подаци су Европске комисије.

Уредник Далибор Крстић

Извори: Мали Зворник Инфо / Мачва-Инфо Богатић / Телевизија Љиг / РТС

Фото: Мали Зворник Инфо

Корисни линкови:

http://hisdrina.com/

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1891247/Srbija+postala+%C4%8Dlanica+Mehanizma+civilne+za%C5%A1tite+EU.html

Анкета о информисаности становника Републике Србије о ризицима од настанка поплава

https://docs.google.com/forms/d/1fZNo4ErXR-iEmqfkr1NYelFayuSWyZxfKbyU8u0xrkQ/viewform

Share