Субвенције за нова радна места у општини Мали Зворник

Општина Мали Зворник расписала је јавни позив за доделу субвенција послодавцима за отварање нових радних места. Посао по овом основу добиће 45 незапослених  који се воде на евиденцији Националне службе запошљавање. Субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000 динара по незапосленом, послодавцима који запосле два и више лица. Послодавац који оствари право на субвенцију за отварање нових радних места у обавези је да са незапосленим лицем закључи уговор о раду на неодређено време са пуним радним временом. Радни однос се заснива на најмање 24 месеца, а обавеза послодавца је и да редовно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигрурање. Послодавац је дужан да закључи Уговор о раду са незапосленим лицем најкасније до 31. марта наредне године и да Општини  достави доказ о закљученом уговору и пријаву на обавезно социјално осигурање.

Право на доделу ове субвенције могу остварити послодавци који имају седиште или огранак на подручју општине Мали Зворник и који запошљавају лице које има пребивалиште у овој општини, а налази се на евиденцији Националне службе.

Извор: Општинска управа општине Мали Зворник / Лозничке Новости

Фото: Мали Зворник Инфо

Share