Стање на територији општине Мали Зворник редовно

На синоћ одржаној ванредној седници штаба за ванредне ситуације, поводом проглашења ванредне ситуације на територији целе Републике Србије по Одлуци Владе, константовано је да на теритоији општине нема евидентираних изливања водотокова првог ни другог реда, као ни активирања нових или постојећих клизишта. Према информацијама којим располаже штаб стање снабдевања водом за пиће и електричном енергијом је редовно.

Ради праћења стања у наредним данима активирани су повереници и њихови заменици по месним заједницама да редовно прате стање на терену и о томе извештавају штаб.

Share