Стална конференција градова и општина објавила ,,Приручник за спровођење локалних избора“

Настојећи да унапреди квалитет локалне демократије, унапређивањем квалитета локалних демократских процедура, Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије одлучила се да изради и објави приручник за спровођење локалних избора.

Приручник је већ 11. марта стигао у руке председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића.

Након вишемесечне припреме, Стална конференција градова и општина (СКГО) објавила је “Приручник за спровођење локалних избора” који садржи пратеће прописе и бројне моделе аката, а чијом применом се значајно олакшава рад свих учесника у изборном процесу.

Приручник је намењен члановима и секретарима општинских и градских изборних комисија, као и њиховим заменицима, али биће користан и политичким странкама, коалицијама и групама грађана који подносе листе кандидата, организацијама које се баве посматрањем избора, медијима и грађанима који желе да се упознају са изборним процедурама.

Овај приручник описује ток изборног процеса од расписивања избора до конституисања градских и општинских скупштина, објашњава права и обавезе појединих актера и упозорава на најчешће грешке и пропусте уочене у досадашњој изборној пракси. Саставни део приручника су и бројни модели докумената (нпр. модел пословника општинске изборне комисије, модел решења о проглашењу изборне листе по подношењу, модел решења о одбацивању изборне листе, модел решења о утврђивању положаја странке националне мањине итд.), који могу бити од користи учесницима изборног процеса.

Припрему овог материјала СКГО је поверила групи стручњака за изборну тематику: професору на Факултету политичких наука Милану Јовановићу, председнику Републичке изборне комисије Дејану Ђурђевићу, помоћнику министарке државне управе и локалне самоуправе Саши Могићу, бившем министру Милану Марковићу, секретару Одбора за одбрану и унутрашње послове Народне скупштине Милану Чуљковићу, доценту Правног факултета у Нишу Дејану Вучетићу, Ђорђу Вуковићу и Бојану Клачару (Центар за слободне изборе и демократију – ЦеСИД).

Сви градови и општине, као и релевантне институције и организације, добиће приручнике у штампаном формату, а електронска верзија ове публикације доступна је на сајту http://www.skgo.org/reports/details/1751.
Приручник је припремљен у оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО друга фаза“, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC)

Извор: Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије

http://www.skgo.org/

Share