Шеста редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

Шеста редовна седница Скупштине општине Мали Зворник одржана је у петак 17. марта. Седницом је председавао Радован Тадић, председник Скупштине општине Мали Зворник. Поред одборника, учествовали су и председник Општине Мали Зворник Зоран Јевтић, заменик председника Милош Радојчић, чланови Општинског већа и стручни сарадници Општинске управе. Први пут, заседању локалног парламента присуствовала је недавно изабрана начелница Општинске управе Вања Благојевић.

На дневном реду било је 20 тачака, које су одборници након образложења, расправе или разматрања усвојили. Скупштинску већину има одборничка група Српске напредне странке (СНС), уз подршку коалиционог партнера, одборника Социјалдемократске партије Србије (СДПС), Групе грађана ,,За бољи Мали Зворник’’ и Групе грађана ,,Снага народа”.

Владајућа политичка странка сада има 15 одборника у Скупштини општине Мали Зворник. Одборница Миљана Симић приступила је одборничкој групи СНС. На прошлој седници, у децембру 2016. године, један од оснивача Групе грађана ,,Наша прича’’ Војислав Стаменковић поднео је оставку на место одборника у Скупштини општине Мали Зворник због избора за председника риболовног савеза, Српског Савеза Бућкароша, а нова одборница, трећа на изборној листи до тада активне групе грађана, је Миљана Симић. Подсећамо, од трећег заседања локалног парламента, некадашњи одборник Групе грађана ,,Наша прича”, Владан Јовановић, преласком у СНП заступа интересе Српске народне партије, чији лидер је др Ненад Поповић.

Усвојени су: Пословни план за 2017. годину Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине из Лознице; Годишњи извештај о раду Савета за здравље општине Мали Зворник за период јануар 2016. године – децембар 2016. године; Одлука о Општинској управи општине Мали Зворник; Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Мали Зворник; Одлука о одређивању простора на коме није дозвољено окупљање грађана; Одлука о усвајању исправке текста Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник; Предлог мера за заштиту пољопривредног земљишта на територији општине Мали Зворник; Одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мали Зворник за 2017 годину; Програм мера подршке за спровођење пољоприредне политике и политике руралног развоја Општине Мали Зворник за 2017. годину; Одлука о усвајању програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2017. годину; Извештај о спроведеним изборима за савете месних заједница.

Акредитовану Регионалну развојну агенцију Подриња, Подгорине и Рађевине, која је основана 17. јуна 2013. године, за подручје на коме живи око 150000 становника, заступала је директорица Данијела Марковић и изложила План рада за 2017. годину. Са територије Малог Зворника, оснивачи ове агенције су Општина Мали Зворник и Опште удружење предузетника Мали Зворник. Агенција пружа стручну и техничку помоћ, организује бројне обуке и презентације пројеката. Будући да су бројни пројекти активни и до њихове успешне реализације може протећи и неколико година, било је пожељно у свим општинама које су основале Агенцију именовати и упослити особе задужене за локални економски развој. Овлашћени представник општине Мали Зворник је Анкица Смиљанић. Константна обавеза ове Агенције је комуникација са оснивачима и медијска презентација.

Одборник Милош Милић (СПС), у осврту на изложени План рада Регионалне развојне агенције истиче значај пчеларства и перспективу апитерапије (медоносна пчела – латински Апис), применом пчелињих производа: меда, цветног праха, прополиса, матичног млеча, пчелињег воска и отрова у циљу лечења и очувања човековог здравља. Интересовало га је да ли Агенција развој пчеларства види искључиво у паковању меда или може поспешити и нове делатности попут примене апитерапије у превентивне и терапијске сврхе у бањским лечилиштима, што би конкретно допринело развоју бањског туризма у Радаљској Бањи.

Директорица Марковић истиче да је ове године Акционим планом предвиђена набавка специјализованих машина за прављење ,,погача“ у пчеларству, како би се осигурала примерена исхрана пчела и у довољној количини, али да увек има простора за добре идеје и иновације.

Милић предлаже да се размисли о едукацији потенцијалних пчелара, о наследницима, будући да је мед на шестом месту по профитабилности. Он се као искусан пчелар одлучио за апитерапију, коришћење пчелињих производа за инхалацију у коришћење пчелињег отрова у медицинске сврхе код реуматолошких болести.

Након ступања на снагу новоусвојене Одлуке о Општинској управи општине Мали Зворник, начелник Општинске управе донеће нови акт о организацији и систематизацији радних места, у року од 30 дана.

Циљ доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Мали Зворник, усвојене 18. новембра 2016. године, је уношење пописа некатегорисаних путева на подручју општине Мали Зворник. Посебно су наведени Некатегорисани путеви и Некатегорисани путеви на приватном земљишту који су уписани у Катастар непокретности као некатегорисани пут.

Одборник Милош Милић (СПС) сматра да се према некатегорисаним путевима треба односити професионално, озбиљно јер су локалне путне комуникације животно питање које захтева консензус (опште слагање о циљевима од заједничког интереса). Према његовом тумачењу, сви путеви на територији општине, осим оних који пролазе кроз приватну својину су општински. Током протеклих скупштинских седница предлагао је категоризацију тих путева, одређивање стварних приоритета, првог и другог реда. Приоритетни пут не може бити предмет политизације, само договора свих суграђана и политичких чинилаца. По њему, још увек немамо довољно уређену инфраструктуру, нисмо основали локалну дирекцију за путеве, нису дефинисане примарне улице и није одређено највише осовинско оптерећење.

Реагујући на излагање претходника, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић наглашава да су свуда у Србији укинуте локалне дирекције за путеве, те да Мали Зворник у складу са важећим Законом ове године планира и припрема темељно уређење тротоара у центру општине.

Одборник Младен Савић (СНС) оцењује да се путеви, путељци и пролази квалитетно не мењају годинама, зато што није било гаранције над извођеним радовима, надзор никада није био доследан и добар, чешће се асфалтирало без наношења емулзије за стабилизацију подлоге, те су поједини локални путеви издржали по неколико месеци, до наредног пролећа када се уочава потреба за новим асфалтирањем.

Председник општине Зоран Јевтић није се сложио са излагањем учесника у дискусији. ,,Надзор увек постоји. Имамо бројне пилане и шумско газдинство чија возила оптерећују наше путеве, али не можемо занемарити чињеницу да они запошљавају наше суграђане и нећемо угрозити њихова радна места. Ми можемо јавном набавком или тендером одредити какав квалитет асфалта желимо, али грађани морају знати да ако купимо најквалитетнији асфалт нећемо годишње добити пет километара локалних путева већ само један“, рекао је Јевтић.

Председник Скупштине општине Радован Тадић закључио је дискусију о овој тачки дневног реда, наложивши да се припреме критеријуми за категоризацију и пречишћен текст Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Мали Зворник

Одлуком о одређивању простора на коме није дозвољено окупљање грађана прецизирана су места на којима није допуштено јавно окупљање, 20 метара испред: објеката здравствених установа (објекта Дома здравља, хитне помоћи, здравствених станица и апотека); објеката основних и средњих школа; предшколских установа; објеката Министарства унутрашњих послова; Војске Републике Србије и других објеката који су од стратешког и посебног значаја за одбрану и безбедност Републике Србије.

Исправком текста Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину, измењен је број лица која ће бити обухваћена програмом, са 50 на 76, али и процентуално учешће извора финансирања. Из општинског буџета издвојиће се 2.973.788,80 динара, односно 40 одсто и 4.460.683,20 динара из републичког буџета, односно 60 одсто.

Предлогом Измена и допуна програма пословања ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник за 2017. годину, између осталог, извршено је усклађивање броја запослених са Одлуком СО Мали Зворник од 22. децембра 2016. године којом се смањује број запослених у комуналном предузећу.

Шеф одборничке групе СПС Богдан Дукић оцењује да је смањење броја радника са 65 на 60 политичка одлука која не води добру. Очекује се да два радника ускоро оду у пензију, те постоји простор да се штета ублажи. Дукић предлаже санкционисање радника који избегавају радне обавезе, седећи по угоститељским објектима, дисциплину и контролу, консултовање синдиката поводом одлуке о отпуштању радника.

Директор комуналног предузећа, Драган Чикарић прецизирао је да се планира отпуштање четворо радника из администрације, те очекује енормне уштеде на платама. Он је сугерисао суграђанима да информишу руководство ЈКП ,,Дрина“ о несавесном раду запослених. Апеловао је да одборници својим бирачима нагласе колико је важно да се редовније врше уплата рачуна за све комуналне услуге, како би предузеће коначно приходовало од своје делатности и значајније унапредило квалитет рада.

Председник Јевтић нагласио је да је у комуналном предузећу, од 2008. до 2013. године, примљено 17 радника и то је најшокантнија инфомација. Администрација је преоптерећена. Отуда болни резови, а субвенције нису вечне. Препоручљива је и преквалификација за друге теренске послове, ако су спремни на то. Политика је, по Јевтићу, увек присутна. Људи су примани и отпуштани политички. Током власти социјалиста отпуштен је управо секретар Српске напредне странке. Они који нису отпуштени у складу са законом касније су судском одлуком враћени на посао.

Др Далибор Липовац, самостални одборник, члан одборничке групе Групе грађана ,,Снага народа’’, пренео је локалној скупштини забринутост суграђана који су уочили да су им рачуни за услуге даљинског грејања значајно увећани заједничком потрошњом. Липовца интересује постоји ли могућност да се утврди колико људи који су одјављени са система грејања краде и користи топлотну енергију. Овим чином оштећени су станари који користе услуге даљинског грејања и плаћају их на време.

Приликом разматрања Предлога мера за заштиту пољопривредног земљишта на територији општине Мали Зворник, одборник Милош Милић (СПС) интересовао се како општина Мали Зворник врши санацију након угинућа животињских лешева, те да ли смо дужни да транспортујемо лешеве у кафилерију.

Бранко Радић, стручни сарадник Општинске управе, истиче леш животиње може бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора, а грађани не би смели да уклањају сами лешеве животиња. Нешкодљиво уклањање животињских лешева врши се прерадом у кафилерији до које транспорт врши посебна служба зоохигијене, но то свакако није у делокругу мера за заштиту пољопривредног земљишта.

Мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији општине Мали Зворник утврђују се: мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту, као и мере за заштиту пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода.

У осврту на Одлуку о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мали Зворник за 2017 годину, председник општине Зоран Јевтић наглашава да ће надлежне службе Општинске управе коначно установити све што је у општинском власништву, тачну локацију и све пропратне детаље, како би се знало да ли и под којим критеријумима неко земљиште можемо уступити на коришћење.

Шеф одборничке групе СПС Богдан Дукић, током разматрања Програма мера подршке за спровођење пољоприредне политике и политике руралног развоја Општине Мали Зворник за 2017. годину, подржао је омасовљење сеоског подручја. ,,Без јаког села немамо снажну и развијенију општину. Приметна је подршка активностима везаним за рурални туризам. Може се догодити да грађани са регистрованим газдинствима који реновирају своја домаћинства дођу у општину и испоставе рачуне. Постоје ли критеријуми и контрола, имају ли планове да направе етно домаћинства, бунгалове, да наплаћују боравишну таксу? У супротном то неће имати ефекат на развој туризма у општини Мали Зворник“.

Стручни сарадник Општинске управе Бранко Радић оцењује да је мера добра, има новина које поспешују развој руралне инфраструктуре. Помоћ је и до 70 одсто од инвестиције, а максимални износ подстицаја је 400.000 динара. Прате се показатељи: број изграђених објеката сеоског туризма, број преноћишта и број наплаћених боравишних такси. Суграђани су дужни да региструју домаћинство и по Закону о туризму за делатност сеоског туризма. Поштује се Правилник о минималним техничким условима, комисија то бодује, те се врше категоризације, од једне до четири звездице. Водиће се књига гостију и евидентирати број туриста. Грађани путем подстицаја могу да набаве чамце, реновирају купатило, тоалете, купе постељину за госте, адаптирају недовршен стамбени простор за госте.

Ова мера у складу је са националном и локалном аграрном политиком, односно Стратегијом пољопривреде и руралног развоја за перод од 2014. до 2024. године. Крајњи и једини могући корисници су физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, правно лице или предузетник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

Председник општине Зоран Јевтић изразио је задовољство реализацијом и унапређењем његове идеје. ,,Дефинисаћемо, уочити и исправити грешке у ходу, а локална самоуправа и надлежна Комисија ће спроводити широку кампању информисања и едукације“.

Разматрање Извештаја о спроведеним изборима за савете месних заједница било је прилика свим политичким опцијама да изнесу своју оцену организације и исхода месних избора.

Одборник др Далибор Липовац мишљења је да су месни избори, упркос чињеници да нису били страначки, спроведени под пресијом, а три кандидата који нису политички опредељена нису имала своје представнике у проширеном саставу месних бирачких одбора. Спровођење тих избора раније није значајно коштало локалну самоуправу. Тајни избори у МЗ ,,Центар“ (,,Колонија“) су 2013. године организовани тако да сви кандидати имају чуваре кутија. Контролисали су изборни процес, демократично, без накнаде.

Председавајући, председник СО Мали Зворник Радован Тадић нагласио је да нико није био привилегован и да нигде на гласачким листићима није истакнуто да ли су кандидати чланови неке странке. У духу сарадње и заједништва, људска обавеза била је да се пре избора постигне договор, али је већина захтева била неприхватљива. Нереално је очекивати да друге политичке опције и самостални кандидати имају више чланова месних бирачких одбора од овако снажне владајуће већине. Коначно, Скупштина општине не одлучује о избору чланова месних бирачких одбора, већ Комисија за избор, именовања и друштвена признања и Комисија за спровођење избора за савета месних заједница.

Шеф опозиционе одборничке групе СПС Богдан Дукић не оспорава чињеницу да је Социјалистичка партија Србије имала два представника у Комисији за спровођење избора за савета месних заједница. ,,Већина је надгласала све наше предлоге и чувари кутија су били представници владајуће коалиције. Нестраначке кандидате нико није могао заступати на месним изборима“.

Председник Општине Мали Зворник Зоран Јевтић истиче да су ове године у општини Мали Зворник, по први пут у историји, сви гласачи могли да путем гласачких листића бирају своје представнике у саветима месних заједница Претходних деценија у сеоским насељима гласање је организовано на јавним скуповима. ,,Обезбеђено је тајно гласање у свим месним заједницама. У центру је 2013. године учествовало 28 кандидата, па ни тада нису сви могли имати своје представнике. Да смо пристали, иако није било могуће платити све захтеване чуваре кутија, касније бисте нас критиковали због енормних трошкова избора, односно исплата накнаде за све чланове Комисије за спровођење избора за савете месних заједица и чланове бирачких одбора“. Коментаришући примедбе да је појединим кандидатима искључена јавна расвета пред изборе, Јевтић наглашава да ће сва искључења јавне расвете бити фотографисана, документована, образложена и објављена на сајту општине Мали Зворник.

Председник Скупштине општине Радован Тадић закључио је дискусију оценивши да је владајућа већина имала сва права и моћ да именује своје заступнике. ,,У духу демократичности, покушали смо договор са опозицијом, али он није постигнут. Отуда данашња расправа“.

Искористивши крај VI седнице локалног парламента да постави одборничко питање, шеф одборничке групе СПС Богдан Дукић интересовао се да ли постоји прецизна евиденција колика су потраживања из недавно укинутог Фонда за развој и могу ли се, по приспећу, преусмерити у подстицај за пројекат изградње нове топлане у Малом Зворнику. Потом, у светлу промена, какви су услови под којима банке дају кредите грађанима који су раније конкурисали за средства из Фонда за развој.

Фото галерија: Мали Зворник Инфо

Новинар: Далибор Крстић

 

Share