Референдум: Домаћа посматрачка мисија ЦРТА у општини Мали Зворник пратила гласање о уставним променама на једном гласачком месту

Домаћа посматрачка мисија организације ЦРТА је у општини Мали Зворник пратила гласање о уставним променама на једном гласачком месту (број 22), у Основној школи „Милош Гајић” у Амајићу.

Од 119 уписаних бирача, на овом посматрачком месту, изјаснило се 74 гласача. Процентуално гледано, излазност у Амајићу је 62.2%.

Од тог броја изашлих бирача, 55 (74,3%) је гласало за уставне промене, а 19 (25,7%) се изјаснило против њих.

Присутни посматрачи, унутар и ван гласачког места, нису уочили ниједну неправилност, из каталога инциданата, која би била евидентирана и прослеђена правном тиму организације ЦРТА.

Посматрачи ове организације нису имали задатак, право и обавезу, да посећују друга гласачка места на територији општине Мали Зворник, јер је распоред присуства екипа за краткорочно посматрање гласања на референдум јасно утврђен како за целу Србију, тако и за Подриње: град Лозницу и општине Крупањ, Мали Зворник и Љубовију.

Референдум је организован по новом Закону о референдуму и народној иницијативи, тако да за његов успех није неопходна излазност од 50 одсто уписаних бирача, а промена Устава се усваја ако је за промену на референдуму гласала већина изашлих бирача.

Референдум о уставним променама одржан је у недељу, 16. јануара, у Србији, а референдумско питање гласило је: „Да ли сте за потврђивање акта о промени Устава Републике Србије?

Право гласа у Републици Србији имало је укупно 6.510.233 грађана, а на располагању су им биле две могућности, да заокруже ДА или НЕ.

Акт о промени Устава искључиво се односи на правосуђе и њиме се не мењају други делови Устава, већ се њима предвиђају додатне уставне гаранције независности судства и судија, гарантује се сталност судске функције и утврђује да је највиши суд у Србији Врховни суд.

Судије, председника Врховног суда и председнике судова бира Високи савет судства, док ће организационе промене обезбедити самосталност и одговорност јавног тужилаштва. Такође, главне јавне тужиоце и јавне тужиоце бира Високи савет тужилаштва.

Циљ промене Устава Србије је обезбеђивање веће независности, ефикасности и одговорности судства, већа самосталност и одговорност јавног тужилаштва, боља заштита права грађана и јачање владавине права.

Центар за истраживање, транспарентност и одговорност – ЦРТА формирао је посматрачку мисију и за изборе 2022. године и започео посматрање периода пре почетка званичне предизборне кампање.

Д.В.К.

Share