Ревитализација ХЕ ,,Зворник“ неће угрозити безбедност насеља у средњем Подрињу

Симболичним гашењем првог и најстаријег „Voith“ агрегата, који ће у наредних годину дана бити замењен најсавременијим технолошким решењима компаније „Voith hydro“ Holding GmbH & Co. KG, у понедељак 12. октобра свечано је прослављен почетак радова на ревитализацији Xидроелектране Зворник, “Првенца на Дрини“.

У разговору са директором ХЕ ,,Зворник“ Томицом Јовановићем, локалне дописнике је интересовало да ли је ХЕ ,,Зворник“ положила тест оптерећења и безбедности током незапамћених поплава у протеклој деценији.

– ХЕ Зворник је грађевински пројектована на проток воде од 9600 кубних метара у секунди (1 m3/s = 1000 литара у секунди). Поређења ради, 2010. године, када је дошло до поплава великих размера, низводно од Малог Зворника, проток воде је достизао максимум од 4.200 кубних метара у секунди. Дакле, суочили смо се, до сада, са двоструко мањим оптерећењем од максимално пројектованог – рекао је Јовановић.
– Поплавни талас, односно већи прилив воде из горњег тока Дрине неће угрозити радове на уградњи новог агрегата и неће утицати на окружење, само је могуће незнатно мање искоришћење енергије хидропотенцијала – казао је Јовановић.

На питање новинара да ли пројекат ревитализације подразумева и решавање проблема енормне количине муља у Зворничком (Дринском) језеру, Јовановић је одговорио да је ХЕ ,,Зворник“ проточна хидроелектрана и брана, односно акумулација, служе да би се направио пад, те је у питању занемарљива резерва енергије да би смањена акумулација имала пресудан утицај на производњу електричне енергије.

– Ове године је извршено снимање акумулације да би се упоредило са претходним. Анализе су у току, правимо визуелне 3D моделе да бисмо видели како се помера тај муљ и да би се спречило даље таложење. Пројекти санације, уклањања муља су прескупи. Имамо неформалне понуде од консултантских фирми из Холандије које су нудиле своје услуге, приступ фондовима Европске уније и холандске владе. Наиме, Холандија је у прошлом веку имала две катастрофалне поплаве и они су стицајем околности постали експерти на том пољу, у пројектима изградње насипа, чишћења водотокова и канала. Разговарали су са компетентним установама у Републици Србији, те Босни и Херцеговини, јер су ове акумулације на граници.
Будући да сви пројекти садрже и задовољавање строгих критеријума очувања животне средине и животног окружења ми већ имамо проблем у чињеници да наш муљ садржи одређене количине тешких метала. Све варијанте које смо до сада припремали су подразумевале да се муљ из Зворничког језера користи за побољшање квалитета обрадивог земљишта. Међутим, на основу новијих анализа то више не долази у обзир. Претпостављамо да је вишегодишња експлоатација узводно у руднику олова и цинка Сасе у Сребреници, али и рудницима живе и осталих тешких метала у сливу Таре и Пиве проузроковала контаминацију муља. Холанђани нуде и решење, системе сепарације, одвајање тешких метала из муља током његовог вађења из акумулације. Стручњаци у области заштите животне средине и екологије свакако морају дати свој суд, да би један тако финансијски захтеван пројекат био одобрен у блиској будућности. Да би се спречило ново наношење и у овој години врши се постављање антиерозивних брана на потезу од Бајине Баште до Малог Зворника – закључио је Јовановић своје излагање.

Уредник: Далибор Крстић
Фото: Далибор Крстић 

Корисни линк: Нови почетак ,,Првенца на Дрини’’

Share