Продужен рок за пријаве по јавном позиву за акцију „Мали Зворник по мери грађана”

Општина Мали Зворник суфинансираће у 2023. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење Акције „Мали Зворник по мери грађана” која омогућава непосредно учешће грађана и грађанки у решавању дела потреба локалних заједница (мањих захвата на уређењу јавних површина и опремању објеката у јавној својини општине Мали Зворник) у сарадњи са општином Мали Зворник, посебно обраћајући пажњу на побољшање положаја рањивих група у току целог процеса.

Јавни позив за суфинансирање пројеката од јавног интереса – Акције „Мали Зворник по мери грађана” је објављен у четвртак, 25. маја 2023. године и отворен је до петка, 14. јула 2023. године.

Пријаве предлога пројеката се подносе на унапред дефинисаним убрасцима које можете преузети на званичној интернет страници општине Мали Зворник или их можете добити упитом путем електронске поште.

Пријаве се предају путем поште (препоручено) на адресу: Општина Мали Зворник, улица Краља Петра I, број 38, или лично на писарници општине Мали Зворник, са назнаком: ЈАВНИ ПОЗИВ – АКЦИЈА „МАЛИ ЗВОРНИК ПО МЕРИ ГРАЂАНА” у затвореној коверти са напоменом на предњој страни „НЕ ОТВАРАТИ”. На задњој страни коверте обавезно навести назив Пројекта и име и презиме особе за контакт.

Током трајања јавног позива Саветодавно тело општине Мали Зворник за реализацију акције „Мали Зворник по мери грађана” Вам стоји на располагању. Додатне информације у вези са учествовањем на Конкурсу могу се добити на број телефона 015/7-195-198 и 015/7-195-195, сваким радним даном од 8.00 до 14.00 часова.

Одлука о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Мали Зворник по мери грађана“

Јавни позив

Образац 1 – Пријава

Образац 2 – Листа потписника

Образац 3 – Буџет

Одлука о продужењу Јавног позива

Nastavak realizacije akcije „Mali Zvornik po meri građana”

Share