Припремне активности за изградњу топлане на биомасу у Малом Зворнику

Почеле припремне активности за изградњу топлане на биомасу у Малом Зворнику

Општина Мали Зворник почела је рад на припреми документације за изградњу топлане на биомасу. Први кораци у реализацији овог капиталног пројекта биће решавање имовинско правних односа катастарске парцеле будуће локације топлане, формирање идејног пројектног решења, те издавање локацијских услова за изградњу објекта.

План почетних активности за изградњу топлане утврђен је крајем јануара у Малом Зворнику на заједничком састанку представника општине и Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике Србије, на којем су разматране могућности за изградњу топлане на биомасу.

Састанку су присуствовали стручни сарадници републичке Канцеларије за управљање јавним улагањима Ђорђе Вуковић, Радоје Кремзер и Синиша Ђерић, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић , директор локалног јавног комуналног предузећа Драган Чикарић, те главни инжењер топлане Зоран Станковић.

Том приликом, осим о процедуралним, речи је било и о свим техничким условима и могућностима за изградњу објекта.

Капацитет топлане требало би да износи око 2,4 МW. Договорено је да њен основни енергент буде дрвна сечка, те да за резервни топлотни извор и вршна оптерећења буде предвиђен котао на лож уље – екстра лако или гасни котао.

Закључено је да ће изградња топлане у Малом Зворнику највероватније бити финансирана средствима Немачке развојне банке (KfW Development Bank – KfW Entwicklungsbank), што, како је речено, зависи од инвестиционе вредности пројекта.

Постојећа котларница у Малом Зворнику је стара и одавно не задовољава потребе корисника у Малом Зворнику, због чега је изградња топлане приоритетни посао, који ће грађанима омогућити квалитетнију и јефтинију услугу грејања.

Фото галерија: Општинска управа општине Мали Зворник

Новинар: Љиљана Ристановић

Share