Припреме за велики догађај: Организација X Генералне скупштине Екуменског форума хришћанки Европе

Припреме за велики догађај: Организација X Генералне скупштине Екуменског форума хришћанки Европе

Током припрема за организацију EFECW, коју ће Екуменски форум хришћанки Европе (The Ecumenical Forum of European Christian Women) од 7. до 12. августа 2018. године одржати у манастиру Светог Николаја у Соко Граду (код Љубовије), у жељи да 120 гошћи различитих конфесија и традиција, духовних знања и достигнућа, вредности и образаца понашања, дочекају достојно, представнице женских удружења Србије: Радмила Тријић, Драгица Вучетић и Маријана Ајзенкол, истакнуте активисткиње Удружења жена ,,Вила“ из Љубовије, Удружења жена ,,Незаборав“ из Малог Зворника и ,,Мах-Клуб поштовалаца времена“ – Земун састале су се током викенда у Земуну разрађујући детаље и припремајући се за сусрет са европским чланицама задуженим за организацију овог великог и значајног скупа под насловом: „Ако заћутим у ово доба…“ – хришћанке говоре.

Екуменизам је покрет за уједињење свих хришћанских цркава и њихово приближавање осталим религијама света. Суштина поруке екуменизма је да сви путеви воде богу.

Фото галерија: Организатори

Preparations for a big event:  Organization of the X General Assembly of the Ecumenical Forum of European Christian Women

During the preparations for the organization of EFECW, which will be held by the Ecumenical Forum of European Christian Women from August 7th to 12th 2018 in the St. Nicholas monastery in Soko Grad (near Ljubovija), in order to appropriately welcome 120 guests of different confessions and traditions, spiritual knowledge and achievements, values and behavioral patterns , the representatives of the women’s associations of Serbia: Radmila Trijić, Dragica Vučetić and Marijana Ajzenkol, prominent activists of the Association of Women „Vila“ from Ljubovija, Women’s Association „Nezaborav“ from Mali Zvornik and „Mah-Klub poštovalaca vremena“ – Zemun, met at the weekend in Zemun elaborating the details and preparing for a meeting with European members in charge of the organization of this great and significant gathering under the title “ If I keep quiet at this time …“ – Christian women say.

Ecumenism is a movement for the unification of all Christian churches and their approach to other world religions. The essence of the message of ecumenism is that all the paths lead to the God.

Превод: Татјана Липовац / Школа страних језика „Smart“ – Зворник

Vorbereitungen für ein großes Ereignis: Organisation der X. Generalversammlung des Ökumenischen Forums der Christinnen  Europas

Während der Vorbereitungen für die Organisation EFECW, die vom Ökumenischen Forum der Europäischen Christ-Frauen vom 7. bis 12. August 2018 im St. Nikolaus Kloster in Soko Grad (in der Nähe von Ljubovija) stattfinden wird, um 120 Gäste verschiedener Bekenntnisse und Traditionen, spiritueller Wissen und Errungenschaften, Werte und Verhaltensmuster werden von den Vertretern der serbischen Frauenverbände begrüßt: Radmila Trijić, Dragica Vučetić und Marijana Eisenkol, prominente Aktivisten der Frauenvereinigung „Vila“ aus Ljubovija, Frauenvereinigung „Nezaborav“ aus Mali  Zvornik und „Mah-Club der Ehrengäste der Zeit“ -sie trafen sich in Zemun am Wochenende mit der Ausarbeitung von Details und Vorbereitungen für das Treffen mit europäischen Mitgliedern, die für die Organisation dieses großen und bedeutenden Treffens unter dem Titel „Wenn ich um diese Zeit schweige …“ – Christinnen  sprechen.

Die Ökumene ist eine Bewegung, die alle christlichen Kirchen vereint und sie mit anderen Religionen auf der Welt näher bringt. Die Essenz der ökumenischen Botschaft ist, dass alle Wege zum Gott führen.

Превод: Оливера Чикарић / Школа страних језика „Smart“ – Зворник

Корисни линкови:

The Ecumenical Forum of European Christian Women

Фејсбук страница EFECW

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Share