Предузетници стимулисани за запошљавање нових радника

Потписани уговори о додели субвенција предузетницима за новоотворена радна места

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић поводом потписивања уговора са предузетницима који су у оквиру Конкурса добили средства за пријем радника на новоотворена радна места, у петак 29. јануара, изразио је задовољство чињеницом да ће за 45 новозапослених општина Мали Зворник доделити послодавцима 200000 динара по упосленом раднику. За овај програм запошљавања намењено је девет милиона динара. Поједини предузетници нису задовољили услове Конкурса, с обзиром да се субвенција одобрава оним послодавцима који запошљавају два и више лица, те им се овом приликом није могло помоћи.

Председник општине Зоран Јевтић очекује да се након усвајања новог Локалног акционог плана запошљавања на фебруарском заседању Скупштине општине Мали Зворник, новим програмом омогући финансирање подстицајним средствима за наредних 55 запослених, који су у евиденцији Националне службе за запошљавање.

Мали Зворник је неразвијена општина Подриња са око 12.500 становника, од којих је око 2.500 на евиденцији незапослених Националне службе запошљавања. Смањење незапослености је трајно опредељење владајуће коалиције, а Јевтић се нада да ће, поред сада извесних 100 радних места,  и наредних година бити могуће помоћи бројним суграђанима да заснују радни однос. Послодавци имају обавезу да прате објаве нових програма и испуне све услове конкурса како не би били одбијени.

Према Одлуци за доделу субвенција за отварање нових радних места  у 2015. години у општини Мали Зворник, средства су одобрена следећим подносиоцима захтева:

Земљорадничка задруга ,,Неваче“ Велика Река – Мали Зворник, за десет радних места;

Друштво за трговину производњу и услуге ,,СКРОЗ“ доо Велика Река, за десет радних места;

Занатско угоститељска трговинска радња  ,,База II“ – Бранко Јовић Радаљ, за три радна места;

Самостална грађевинска радња Драган Станковић Мали Зворник, за три радна места;

,,Волф“ (Wolf) КД Лозница – Огранак Број I Радаљ, за три радна места;

,,Победа Вуд“ (Wood) ДОО Мали Зворник, за два радна места;

СЗПР Зоран Митровић Мали Зворник, за два радна места;

Трговинско занатска угоститељска радња ,,Игњатовић“ – Горан Игњатовић Брасина, за два радна места;

Фризерски салон за жене ,,Ружа“ – Ружица Ерић Мали Зворник, за два радна места;

Самостална угоститељска радња ,,Нови мост“  Данило Аћимовић Мали Зворник, за два радна места;

Самостално занатско трговинска радња “Савић“ Госпава Савић Мали Зворник, за два радна места;

Рибарница “Маре“ Гордана Јокић Радаљ – Мали Зворник, за два радна места;

“Инфофин“ доо Лозница, Хотел ,,Ројал Дрина“ Мали Зворник, за два радна места;

Видео прилог: Mali Zvornik Info YouTube channel

 

Корисни линк:

http://malizvornik.rs/dokumenta/2016/dokumenta/ODLUKA%20ZA%20DODELU%20SUBVENCIJA.pdf

Уредник: Далибор Крстић

Фото галерија: Мали Зворник Инфо

 

 

Share