Представници општинске управе и локалних институција у студијској посети општини Рума

Запослени у јавним службама општине Мали Зворник на челу са председником Зораном Јевтићем боравили су у понедељак 28. марта, у студијској посети општини Рума, са циљем размене искуства и упознавања са позитивном праксом у области транспарентног рада општине Рума. Посети су, испред представника општине Мали Зворник, поред запослених у општинској управи присуствовали и представници Општинског већа, Центра за социјални рад, библиотеке, 5 основих и једне средње школе са подручја општине.

Током ове једнодневне посете, 11-оро учесника је било у прилици да од колега из Руме који непосредно раде на поступању по захтевима/жалбама за приступ информацијама од јавног значаја, чује о досадашњој пракси поступања по захтевима/жалбама, начинима превазилажења проблема у тој области, интерним процедурама као и слању годишњих извештаја Поверенику. Поред тога, учесницима је представљен садржај Информатора о раду општине Рума као и пракса и организација посла у вези са његовим редовним ажурирањем.

 Начелник Општинске управе Рума Душан Љубишић истакао је да ситуација у овој општини, по питању јавности рада локалне самоуправе, ранијих година није била сјајна. Како је објаснио, постизање добрих резултата у области локалне транспарентности остварено је тек од 2015. године, након увођења ИСО стандарда у рад Општинске управе и кадровских промена.

Осим озбиљних помака које је направила у погледу доступности информација од јавног значаја, Општина Рума је и у погледу рада на привлачењу  инвестиција остварила значајан успех у последнијх неколико година, због чега такође представља пример добре праксе и општину од које друге могу учити. С тога је, у другом делу састанка, учесницима презентован начин на који је Општина Рума у претходне две године успела да привуче инвестиције и отвори нова радна места.

Поред размене искустава у области унапређења јавности рада локалне самоуправе, скуп у Руми био је прилика за иницирање сарадње у области привредног развоја две општине. Поводом тога, али и ради упознавања запослених у Руми са позитивним искуствима у раду општине у Малом Зворнику,  председник општине Зоран Јевтић са колегама у Руми договорио је скору узвратну посету.

Студијска посета општини Рума представља једну од активности у оквиру пројекта „Да ли знаш да имаш право да знаш“,  који реализује УГ „Грађански  савет општине Мали Зворник“,  с циљем  јачања капацитета општине и локалних институција за проактиву транспарентност. Пројекат  финансира Европска унија кроз Програм „Подршка цивилном друштву 2013“.

Share