Представници америчке EPA-е у Малом Зворнику организују семинар за брзу процену еколошког статуса река

У Малом Зворнику ће од 13. до 15. јула бити одржан семинар посвећен брзој процени еколошког статуса површинских вода у сливу Дрине. Семинар намењен представницима општина Мали Зворник и Љубовија, другим локалним заинтересованим странама и младим стручњацима одржаће представници Америчке агенције за заштиту животне средине (EPA), с циљем упознавања учесника са новим методолошким приступом у овој области, његовом практичном применом и искуствима.

У оквиру тродневног семинара, током другог дана, планиран је рад на терену, односно излазак експерата и осталих учесника семинара на две локације на реци Радаљ, где ће, на бази оцењивања особина водотока и његових приобалних зона путем упитника, бити извршена процена његовог еколошког статуса на изабраним локацијама.

Нова меодологија, коју Америчка агенција за заштиту животне средине доноси у Мали Зворник и Љубовију и која ће по први пут бити примењена у Србији, треба да допринесе унапређењу еколошког статуса реке Дрине и њених притока. Иницијални семинар у организацији EPA-е представља тренинг и припрему за њено коришћење у оквиру пилот акције „Value Drina“ („Вредност Дрине“), која ће на подручју општина Мали Зворник и Љубовија бити реализовна у периоду јун-децембар 2016. године.

Задатак ове акције је да помогне изградњу локалних капацитета у региону Подриња за оцену статуса малих водних тела и подстакне сарадњу међу општинама у области заштите заједничких водних ресурса, као и да утиче на подизање нивоа јавне свести о потреби ревитализације водних токова и приобаља, а све у циљу унапређења еколошког статуса реке Дрине.

Пилот акција „Value Drina“, коју у сарадњи са општинама Мали Зворник и Љубовија релизује удружење „Еко Дрина“ Мали Зворник и Омладинско еколошко удружење „Наша Љубовија“ део је пројекта “Cressida – Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима река Дрине и Дрим”, који спроводи Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (REC), а финансира Америчка агенција за заштиту животне средине (EPA).

У оквиру шестомесечне акције стручни тим састављен од експерата у области геологије, хидрологије и заштите животне средине вршиће визуелну процену еколошког статуса по два водотока у сливу реке Дрине у Малом Зворнику и Љубовији.

У рад на терену, осим стручњака, биће укључени студенти завршних година и мастер студија факултета у области животне средине, који ће на овај начин добити прилику да савладају нов методолошки приступ, да раде у тиму са стручњацима и стекну стручну праксу у области екохидрологије, менаџмента животне средине, менаџмента ризика и екоремедијације.

У акцији ће учествовати и локално становништво, односно власници парцела на којима ће се вршити процена, што ће уз активну медијску кампању допринети подизању нивоа јавне свести о потреби ревитализације водних токова и приобаља.

На основу прикупљених информација на крају пројекта, као резултат, биће израђена брошура са проценом стања на посматраним водотоковима са препорукама за даље поступање.

Пројекат CRESSIDA има за циљ да пружи подршку локалним заједницама које се налазе у сливовима Дрине и Дрима, релевантним државним институцијама и пословном сектору да ефикасније спроводе своје локалне стратегије и планове везане за одрживи развој.

Из Србије, осим општина Мали Зворник и Љубовија, у пројекат “Cressida” укључена је општина Богатић, као и Агенција за заштиту животне средине (SEPA).

Share