Позив на јавну расправу поводом усвајања предлога буџета за 2018. годину

Позив на јавну расправу поводом усвајања предлога буџета за 2018. годину

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06 – 2449/201-1
Дана: 18.12.2017. године
Мали Зворник 

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ

         Свa заинтересованa физичка и правна лица позивамо да дана 20.12.2017. године, са почетком у 13 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Kраља Петра I број 38 Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

               1. Предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину.

Наведени акт мoже се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs. Ваше коментаре, мишљења и примедбе можете проследити и путем електронске поште на адресу: opstinamalizvornik@gmail.com.

                                           ПРЕДСЕДНИК
                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                      Радован Тадић, с.р.

Прилози:

Позив за Јавну расправу

Предлог Одлуке о буџету за 2018 годину

Share