Пошумљавањем проредити зоне под клизиштима и превенирати настанак нових

Из природе нам долазе опасности, али степен људског развоја и начин понашања одређују какве ће и колико озбиљне последице имати по друштво, односно одређену заједницу. После 2014. године озбиљно смо упозорени да непогоде нису нешто што долази „ниоткуда” и што се дешава „неком другом”; одговорност је на свима нама.

Циљ смањења ризика од непогода није само спречавање губитака и штета, већ квалитетна и здрава животна средина. Јачање капацитета свих за смањење ризика од непогода је основни пут ка достизању отпорности заједнице и квалитетнијег живота – тиме и одрживости. Шуме омогућавају добро понирање падавина и спречавају настајање бујица и клизишта.

Несвакидашњи призор, ретким посетиоцима, пружио је у јуну 2014. године одсечени заселак Дубрава – Доња Трешњица, угрожен огромним клизиштем, које је константно потенцијална опасност, ако некада буде киша или мањег подрхтавања тла. Те слике су биле аутентичне, ексклузивне, јер по природи посла тамо само могу прићи специјализоване екипе војске, ватрогасно-спасилачких јединица, непто касније планинари или наши изузетни сарадници из пословнице ЕД Лозница у Малом Зворнику. Очевици потврђују да ни фотографије нису биле у стању да дочарају призоре који су виђени голим оком. Због опасности по живот, претећих провалија и могућих повреда, тада није било могуће прићи средишту клизишта. Ово је само један од бројних примера који су нас упозоравали да је, у периоду санације општине, неопходно озбиљно приступити планском пошумљавању.

Пошумљавање приватних парцела општина Мали Зворник и у 2020. години вршиће садницама смрче, липе, јасена и багрема. Грађани који желе да преко локалне самоуправе бесплатно добију и засаде неке од наведених врста потребно је да се што пре пријаве месној заједници у којој живе. За ову намену у општинском буџету у 2019. години одвојено је око милион динара. Површина која ће бити пошумљена, врста и број набављених садница зависиће од интересовања грађана, али и од могућности на терену.

Подаци о томе биће познати након израде пројекта, односно плана пошумљавања, којим ће бити дефинисани сви детаљи везани за овај посао.

Избор фирме која ће вршити пројектовање и набавку садног материјала биће обављен путем јавне набавке, по завршетку евидентирања грађана заинтересованих за ову врсту подршке.

Процедура пријављивања парцела за пошумљавање је таква да се одвија посредством месних заједница. Суграђани који желе да њихове парцеле буду обухваћене овим пројектом требају да ступе у контакт са председницима Савета месних заједница, од којих ће добити све неопходне информације у вези пошумљавања.

Избор врста садница које ће бити набављене и овог пута вршен у договору са суграђанима, према њиховим потребама, такође преко месних заједница.

Реч је о врстама које се лако и брзо примају и не захтевају примену посебних мера.

Осим тога, у односу на неке друге врсте, доста брже пристижу за експлоатацију и представљају добар потенцијал за пчелињу пашу.

Општина Мали Зворник 2017. године финансирала је набавку 31700 садница багрема, храста и липе, за пошумљавање 31,7 хектара приватних поседа, док је 2016. године, на исти начин, пошумљено 58,03 хектара површина у приватном поседу.

За израду пројеката пошумљавања и набавку садног материјала из буџетског фонда за пошумљавање у протекле три године утрошено је око 3.600.000 динара.

Извори: Мали Зворник инфо / Општинска управа Мали Зворник / УНИЦЕФ

Фото: Ђорђе Којић / Мали Зворник инфо / Општинска управа Мали Зворник  

Пројекат „Мали Зворник – Где смо 5 година након поплава?” одобрен је и суфинансиран ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2019. години.

Share