Пољопривредни осигураници суочени са немогућношћу отплате нагомиланог дуга

Услед промене одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању и увођења обавезног пензијског и инвалидског осигурања за земљораднике (носиоце домаћинства) и чланове њихових породица (економска заједница), као и друге суграђане који се баве пољопривредном делатношћу као јединим или основним занимањем, један број осигураника, а посебно жена, мајки, домаћица, по основу неплаћеног доприноса изгубио је право на здравствену заштиту.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић и руководиоци надлежних служби Општинске управе општине Мали Зворник, уприличили су у сали Скупштине општине Мали Зворник, 11. септембра, нови састанак заинтересованих грађана са представницима Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Снежаном Марковић из Службе филијале Лозница, а присуствовали су и директорица РЗЗО – филијала Шабац, мр Рада Милићевић са сарадницима, те представници Пореске управе – филијала Лозница, како би размотрили појединачне проблеме осигураника и тумачењем закона утврдили којим средствима је могуће остварити право на здравствену заштиту у пољопривредним домаћинствима, односно да ли је и под којим условима могуће поднети захтев за престанак својства осигураника у пољопривредној делатности.

Велико интересовање грађана општине Мали Зворник, који су осигурани по основу обављања пољопривредне делатности, за појашњење разлога који су основ за утврђивање престанка својства осигураника пољопривредника за задуживање доприносима за пензијско и инвалидско осигурање као и за  остваривање права на здравствену заштиту када доприноси  нису плаћени, резултирало је  одржавањем новог заједничког састанка. Суочени са немогућношћу отплате нагомиланог дуга, пољопривредници су изразили забринутост да ли ће и њихови наследници у будућности морати да га отплаћују. Нажалост, ингеренције општине Мали Зворник неће довести до конкретног решења, али је могуће у сарадњи са свим присутним стручним сарадницима упутити допис посланицима из Мачванског округа, републичким органима и упознати их са постојањем овако озбиљног проблема.

Током разговора утврђено је да се углавном не прави  разлика између  пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, између права која произилазе из ових осигурања и у погледу тога код којих се органазација остварују. “Пољопривредни осигураници су истакли да доприносе за пензијско и инвалидско осигурање нису у целости или делимично платили и да не могу да остваре право на здравствену заштиту из буџета Републике Србије. Представници Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање објаснили су да уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, уколико осигураника задужује Пореска управа, није у надлежности Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као што није ни остваривање права на здравствену заштиту. Присутнима је објашњен поступак решавања по захтеву за престанак својства осигураника по основу обављања пољопривредне делатности као и одредбе којима је измењен Закон о пензијском и инвалидском осигурању којима је прописано осигурање по основу обављања пољопривредне делатности“, наводи се у саопштењу шефа службе филијале Лозница  Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Снежане Марковић

У општини Мали Зворник 297 осигураника је у осигурању  по основу обављања пољопривредне делатности.

Претходни састанак је одржан на предлог руководства општине Мали Зворник 17. јула, а присуствовали су му заинтересовани грађани, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић са стручним сарадницима и представници Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Корисни линк: https://www.malizvornik.info/?p=496&lang=cir

Уредник: Далибор Крстић

Фото: Општинска управа општине Мали Зворник

Share