Подстицај развоју сточарства: Испоручене овце за 16 пољопривредника

У среду 23. септембра, у Цулинама на острву поред Зворничког језера, где је простор адекватан за расподелу, и у засеоку Зељићи Доње Насеље, код пилане, је испоручено 233 оваца (218 женских грла и 15 овнова) сјеничке расе које су набављене уз субвенције општине Мали Зворник од 60 одсто.

Сви власници су авансно платили 40 одсто, а Фонд за развој општине Мали Зворник је након спроведене јавне набавке обезбедио овце и дистрибуирао их заинтересованим суграђанима у сеоским насељима, за унапређење сточног фонда.

У засеоку Зељићи, код пилане ,,Ново Гучево“ су испоручена овце за пет пољопривредника, а 11 сточара из горњег краја је преузело овце у Цулинама.

Уредник: Далибор Крстић

Фото: Општинска управа општине Мали Зворник

Видео прилог: Лотел ТВ

Корисни линк:

http://www.malizvornik.rs/dokumenta/2015/javnenabavke/FZR_JN_01-2015%20-%20Poziv%20za%20podnosenje%20ponuda.pdf

 

 

 

Share