Подржана иницијатива за изградњу пловног пута на Дрини

Мали Зворник подржао иницијативу за изградњу пловног пута на Дрини

Општина Мали Зворник подржала је пројектну идеју чији је циљ да реку Дрину учини пловном од Саве до Каракаја у Зворнику (РС – БиХ) и трајно реши проблем поплава на овом подручју.

Она је једна од потписница Меморандума о разумевању локалних заједница у доњем току Дрине, који је, у циљу реализације поменуте идеје, почетком марта ове године потписан и од стране града Лозница и општине Богатић у Србији, те градова Зворник и Бијељина у Републици Српској.

Пројектни предлог „Дрина пловна од Саве до Каракаја у Зворнику, покретач уређења водног режима у доњем току, развоја и интеграционих процеса Републике Српске и Републике Србије” креирали су стручњаци Јавног предузећа „Воде Српске” и Института за воде из Бијељине, док ће у разраду студије на ову тему бити укључен и Институт „Јарослав Черни” из Београда.

Носилац иницијативе је Душан Козић, представник Друштва са ограниченом одговорношћу „Прво гасно друштво” из Зворника (РС – БиХ).

Према речима председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића, реализација наведеног пројектног предлога допринела би остваривању сложене циљне структуре, а главни очекивани ефекти тичу се заштите од вода и уређења водних режима.

Јевтић је појаснио да то подразумева заштиту од великих вода и од деградације пољопривредног и осталог земљишта, стабилизацију главног речног корита, уређење деградираних обала и простора у речној долини, као и одржавање речних корита, применом принципа одрживог управљања речним наносом.

Пројекат веома доприноси и јачању привредних и саобраћајних капацитета, достизању социјалних циљева развоја локалних заједница и читаве регије, као и јачању туристичких и свих осталих капацитета, што су, како је рекао, такође битни разлози због којих је општина Мали Зворник одлучила да подржи ову иницијативу.

Осим поменутих општина и градова, чији су челници подржали наведени пројектни предлог, интересовање за реализацију идеје изградње пловног пута на Дрини, од Саве до Каракаја у Зворнику (РС – БиХ), исказала је и фирма „Алумина” из Каракаја.

Фото: Игор Голубовић / Миодраг Ћирић

Извор: Општинска управа Мали Зворник

#Mali_Zvornik #Podrinje #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #CoronaVirus

#Corona #ОстаниКодКућe #OstaniKodKuće #SačuvajŽivote

 

Share