Подршка локалне самоуправе унапређењу квалитета примарне здравствене заштите

У протекле две године Дом здравља Мали Зворник је, захваљујући средствима локалне самоуправе, набавио неколико апарата који су неопходни за редовне медицинске прегледе и функционисање Дома здравља.

Прошле године набављен је дигитални колпоскоп, који је 2018. инсталиран и пуштен у рад. Модерна гинекологија користи колпоскоп за превенцију, дијагностику и рано откривање малигних промена.

У току 2018. године од средстава локалне самоуправе набављена су два ЕКГ апарата, један за Општу службу са хитном медицинском помоћи а други за службу за здравствену заштиту деце. За општу службу са ХМП набављен је и негатоскоп, који служи за очитавање рендген снимака.

Извор: Дом здравља Мали Зворник

Share