Побољшана инфраструктура за заштиту од бујичних вода у селима

Изградњом бетонског канала дуж пута у Доњој Трешници и уређењем речног корита у Великој Реци, Општина Мали Зворник значајно је побољшала инфраструктуру у овим селима за заштиту од бујичних вода. 

Бетонски канал у Доњој Трешници, у дужини од 700 метара, изграђен је на критичним деловима пута, где је услед јачих падавина долазило до изливања воде. Према речима председника општине Зорана Јевтића, на овим деоницама у плану је и асфалтирање делова пута оштећених приликом недавне изградње водовода у том селу. 

Он каже да је у изградњу канала за одвођење површинских вода у Доњој Трешници Општина Мали Зворник уложила близу 2,5 милиона динара, док је за уређење речног корита у Великој Реци утрошено око  4,3 милиона динара. 

У оквиру радова у Великој Реци, у центру села, код основне школе, извршена је регулација речног корита у дужини од око 120 метара, ради спречавања изливања бујица и плављења школског дворишта и игралишта. 

Корито Велике Реке на том месту прописно је проширено и продубљено, уз изградњу камене стопе и уградњу камене облоге. 

Извор: Општинска управа општине Мали Зворник

Новинар: Љиљана Ристановић

Share