Планови за модернизацију граничног прелаза Мали Зворник: Јавни увид до 3. јула

Све већи интензитет саобраћаја, како у путничком тако и у транзитном саобраћају, условио је потребу за изградњом и модернизацијом граничног прелаза Мали Зворник – Нови мост. Тренутно активни корисници простора – Министарство унутрашњих послова (МУП) и Управа царине (УЦ) обављају послове граничне контроле како у неадекватном простору тако и у неадекватним условима.

Ново решење граничног прелаза, „тангенцијалног” типа, са оперативним царинским базама – терминалима путничког и теретног саобраћаја, заснован је на технолошко-функционалним захтевима организације рада на граничном прелазу, као и на природним и створеним изузетно комплексним, карактеристикама локације, наведено је у урбанистичком пројекту, који се налази на јавном увиду.

Наручилац је Републичка дирекција за имовину Републике Србије, а обрађивач урбанистичког пројекта „Шидпројект”.

Јавни увид траје до 3. јула.

Укупна површина УП износи 2,93 хектара, а укупна површина објеката са надстрешницом 3.372,57 м2.

У оквиру обухвата пројекта, простор је подељен на три зоне, и то:

I зона граничног прелаза;

II зона државног пута;

III зона потока Моштаница.

Зона граничног прелаза дели се на следеће функционалне целине:

I путничко-царински терминал;

II робно-царински терминал.

Саобраћајни плато путничко-царинског прелаза, прекривен је надстрешницом, са тракама и тангенцијално постављеним објектима, заузима централни део терминала. Улазно – излазна контрола путника и возила врши се усмеравањем на зелене и црвене саобраћајне траке и предвиђени простор за преглед.

Аутобуски саобраћај такође се одвија преко планиране саобраћајне траке којом се долази до контролне кућице за вршење пасошке контроле путника, док се детаљна царинска контрола путника обавља у објекту, а преглед возила на посебном паркингу.

У оквиру комплекса граничног прелаза предвиђен је посебан објекат за детаљан преглед возила.

Контролни објекат МУП и УЦ (П+1) смештен је испод главне надстрешнице. Главни улази у објекат су постављени према путничкој контроли, док је споредни улаз планиран према теретном терминалу. Улази у објекат су одвојени. Унутар објекта формирани су посебни простори за МУП, УЦ и преглед путника.

Такође, планиране су и заједничке просторије. Од заједничких просторија планирани су: санитарни чворови (у приземљу и на спрату), кухиња и сала за састанке на спрату.

У делу МУП-а планиране су следеће просторије:

У приземљу: шалтер сала са техничком просторијом, канцеларија шефа смене, притворска јединица, просторија за претрес, просторија за смештај оружја;

На спрату: канцеларија за командира, канцеларија за заменика командира, канцеларија за шефа испоставе, канцеларија за два помоћника, канцеларија, просторија за станичне евиденције, магацин, просторија за привремено одузете предмете.

У делу објекта који припада Управи царине планиране просторије су:

У приземљу: шалтер сала дежурне службе, са техничком просторијом, просторија за претрес, архива;

На спрату: канцеларија, гардероба мушка и женска, канцеларија;

Просторије које припадају делу објекта за претрес путника планиране су следеће просторије: шалтер простор, две канцеларије, архива.

Робно-царински терминал (камионски терминал), на улазној страни граничног прелаза, саставни је део комплекса са посебном функцијом контроле робе и сваког другог терета. Планира се као ограђени простор са посебним режимом уласка и контроле кретања камионског саобраћаја, то јест терета.

На самом улазу, под надстрешницом, предвиђа се колска, електронска вага за контролу масе терета и камионског, осовинског притиска са службеним објектом поред ње. По прегледу и регистрацији документације, возило се, у зависности од његове исправности и врсте роба које превози, упућује на одређену површину, где возач чека позив на прилаз наткривеној платформи намењеној детаљнијој контроли терета или у случају посебно захтеваних процедура контроле товарних сандука и/или комплетних теретних возила без отварања товарних простора, транспортних судова и јединица – приступ посебној саобраћајно-манипулативној површини намењеној за мобилно скенирање, или у случају транзита, по овери документације, наставља излазном саобраћајницом, ка прикључку на државни пут IБ реда број 26.

У овој зони предвиђен је и потребан број јавних тоалета за потребе путника са свих терминала.

Такође у случају неисправности документације, омогућен је излазак из терминала и враћање возила, уз пратњу у БиХ.

Као пратећи садржаји за гранични прелаз су просторно устројени капацитети за стационирање возила и то:

Путничко-царински терминал: 14 паркинг места за путничке аутомобиле; једно место за паркирање аутобуса; девет места за службене аутомобиле;

Робно-царински терминал: простор за сачекивање/стационирање – 15 ПМ излаз + 13 ПМ улаз.

У оквиру граница Урбанистичког пројекта планира се измештање дела траса државног пута IБ реда број 26 као и формирање новог чвора 2619 – укрштај државног пута IБ реда број 26 и 28.

Број планираних трака на улазу/излазу из земље: једна саобраћајна трака за теретна возила – улаз у земљу; 2+1+1 саобраћајне траке за путничка возила и аутобусе – улаз у земљу/излаз из земље (две – улаз у земљу, једна – излаз из земље, једна – комбинована); једна саобраћајна трака за теретна возила – излаз из земље.

💻 Извор: еКапија (А.К.)

📷 Фото: Мали Зворник инфо / Print screen (Google Earth)

Share

Оставите одговор