План извођења третмана сузбијања ларви комараца на територији Мачванског управног округа

Датум почетка трећег третмана сузбијања ларви комараца у општини Мали Зворник је 23. август 2023. године. Планирано је да се третман обавља један дан на површини од 90 хектара.

🔹️ У складу са Уговором број: 404-02-16/2023-37/6 од 21. марта 2023. године, Друштво за дезинфекцију дезинсекцију и дератизацију „Еко-сан плус” д.о.о. Београд-Земун, Батајнички друм 14, послао је обавештење о почетку обављања трећег третмана сузбијања ларви комараца на територији Мачванског управног округа, односно града Шапца, града Лознице и шест општина: Богатић, Мали Зворник, Љубовија, Крупањ, Владимирци и Коцељева.

🔹️ Трећи третман сузбијања ларви комараца почиње 21. августа 2023.године према достављеном распореду.

🔹️ Третман се спроводи на стаништима ларви, рекама, барама и језерима.

🔹️ Град Шабац: датум почетка трећег третмана сузбијања ларви комараца је 24. август 2023. године. Планирано је да се третман обавља два дана на површини од 330 хектара.

🔹️ Град Лозница: датум почетка трећег третмана сузбијања ларви комараца је 22. август 2023. године.Планирано је да се третман обавља два дана на површини од 200 хектара.

🔹️ Општина Владимирци: датум почетка трећег третмана сузбијања ларви комараца је 21. август 2023. године. Планирано је да се третман обавља један дан на површини од 80 хектара.

🔹️ Општина Коцељева: датум почетка трећег третмана сузбијања ларви комараца је 22. август 2023. године.Планирано је да се третман обавља један дан на површини од 80 хектара.

🔹 ️Општина Богатић: датум почетка трећег третмана сузбијања ларви комараца је 21. август 2023. године. Планирано је да се третман обавља један дан на површини од 170 хектара.

🔹️ Општина Мали Зворник: датум почетка трећег третмана сузбијања ларви комараца је 23. август 2023. године. Планирано је да се третман обавља један дан на површини од 90 хектара.

🔹️ Општина Љубовија: датум почетка трећег третмана сузбијања ларви комараца је 21. август 2023. године. Планирано је да се третман обавља један дан на површини од 120 хектара.

🔹️ Општина Крупањ: датум почетка трећег третмана сузбијања ларви комараца је 22. август 2023. године. Планирано је да се третман обавља један дан на површини од 70 хектара.

🔹️ Укупна третирана површина у Мачванском управном округу износи 1.140 хектара.

🔹️ Праћење и извршење Уговора спроводи се у координацији са Тимом који је образован решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе у сваком Управном округу.

👥️ Чланови Тима за Мачвански управни округ су: Зорица Чолић, шеф Одсека у Мачванском управном округу, Владан Милошевић, послови утврђивања и извршења права на борачко-инвалидску заштиту и Јован Миладиновић, начелник Одељења за привреду и локални економски развој у Градској управи Лознице.

Претходни план сузбијања ларви комараца на територији Мачванског управног округа

Кабинет начелника Мачванског управног округа

Share