Озваничена сарадња Технолошког факултета Зворник и општине Мали Зворник

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства и професор др Драган Вујадиновић, декан Технолошког факултета Зворник, у присуству доцента др Милана Вукића, потписали су данас у Малом Зворнику Споразум о научно-истраживачкој и пословно-техничкој сарадњи између локалне самоуправе и Технолошког факултета Зворник.

Научно-истраживачка и пословно-техничка сарадња према овом споразуму обухвата Центар за развој иновација у области заштите животне средине у Малом Зворнику и то за: реализацију заједничких научно-истраживачких пројеката, развој производа и производних програма, заједничке наступе на тржишту, заједничку примену научних достигнућа ради подизања квалитета пројектовања и грађења, заједничка истраживања, специјализацију инжењерског кадра, организацију стручних и научних скупова, коришћење стручних и научних часописа и остале библиотечке литературе, техничку контролу пројеката, сертификацију истраживачког кадра, развој заједничке истраживачке делатности, позиве на обострано учешће у семинарима, симпозијумима и конференцијама организованим од стране институција које су споразумне стране из овог споразума, подршку обостраним посетама од стране запослених са обе институције које су споразумне стране из овог споразума, подстицај сарадњи на нивоу едукације, размену научних информација у облику публикација, упутстава и осталих резултата предавања и истраживања, развој заједничког едукативног програма, подстицај за покретање било које друге врсте међусобне сарадње, у циљу обостраног просперитета и развоја.

Овај споразум закључен је на период од пет година.

 

Извор: Центар за развој иновација у Малом Зворнику

Фото: Мали Зворник инфо

Д.В.К.

Share