Отворена Јавна расправа поводом израде Одлуке о Буџету општине Мали Зворник за 2022. годину

Општина Мали Зворник позива све заинтересоване стране да се укључе у процес Јавне расправе поводом Нацрта Одлуке о Буџету општине Мали Зворник за 2022. годину.

Утврђени Нацрт Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину, даје се на јавну расправу од 24.11.2021. до 09.12.2021. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 09.12.2021. године  у 9:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину”.

На интернет страници општине Мали Зворник су доступни за преузимање:

Јавни позив

Закључак

Програм јавне расправе

Нацрт Одлуке о Буџету општине Мали Зворник за 2022. годину

Share