Основној школи ,,Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику додељен енергетски пасош

У петак, 7. априла, завршена је примопредаја радова на реализацији пројекта унапређења енергетске ефикасности зграде Основне школе ,,Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику.

У присуству директорице Стојанке Бугарин и заменика председника општине Мали Зворник Милоша Радојчића реконструисане делове зграде обишли су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Александар Дурковић – Руководилац Јединице за имплементацију пројекта“Енергетска ефикасност у јавним зградама“, Драгослав Митић, шеф Одсека за инвестиције, Ивана Чарапања Радовановић, технички експерт Јединице за имплементацију пројекта, Даница Бабић и Душко Максимовић, представници интернационалне пројектантске и консултантске куће BDSP која је припремила документацију и водила надзор, а Дамир Лунић, Ђорђе Бандић и Зоран Вукашин, заступали су грађевинску компанију, извођача радова, Модулор д.о.о. Земун.

У оквиру пројекта унапређења енергетске ефикасности школе, вредног 237.350 хиљада евра, за који је средства обезбедило надлежно министарство, путем кредита Немачкe развојнe банкe – KfW, у школи је у протеклих годину дана извршена комплетна спољашња изолација зграде и замена једног дела кровне конструкције. ,,Радови на побољшању енергетске ефикасности зграде школе обухватили су и замену дела столарије на објекту, реконструкцију и уређење кабинета и постављање нових гипсаних плафона, те изградњу надстрешнице, која повезује главни хол са фискултурном салом. Реконструисане су инсталације грејања, постављена подстаница и уведено штедљиво лед осветљење“, истакла је директорица Стојанка Бугарин.

Тонски запис: Изјаве директорице ОШ ,,Бранко Радичевић“ Стојанке Бугарин и Александра Дурковића, руководиоца Јединице за имплементацију пројекта ,,Енергетска ефикасност у јавним зградама“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

Основној школи ,,Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику издат је пасош енергетске ефикасности којим је након извршених радова зграда школе прешла у енергетски разред ,,Д“, из претходног ,,Е“. Наша школа, изграђена шездесетих година прошлог века, трошиће сада до 94.5 kWh/m2. То је и потврда да ће уштеда енергије на годишњем нивоу износити око 60 посто или до 20.000 евра.

Енергетски пасош зграде је документ, тачније елаборат, који садржи податке о енергетском разреду зграде, на основу израчунате потребне финалне годишње топлотне енергије за грејање. На основу тога зграде се сврставају у енергетске разреде, од А+ са најмањом (≤15 kWh/m2), до Г са највећом потрошњом енергије (>kWh/m2).

Радови на енергетској санацији школе започети су 22. августа 2016. Реализацију пројекта основне школе у Малом Зворнику локална самоуправа подржала је учешћем у финансирању у износу од око 10 одсто од укупне вредности пројекта, што износи 21.500 евра. Градови и општине подржали су финансирање пратећих мера санације објекта које се не односе на енергетску ефикасност, а доприносе општем побољшању комфора коришћења објеката (кречење унутрашњих просторија, замена санитарија и друго).

Основна школа “Бранко Радичевић” једна је од првих пет школа у Србији обухваћених пројектом “Енергетска ефикасност у јавним зградама”, који спроводи Министарство образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије. Радови су завршени и у основним школама „Вук Караџић“ из Кнића, „Мома Станојловић“ из Крагујевца, „Војвода Мишић“ из Пецке, односно у Техничкој школи „14. октобар“ из Краљева.

Промоција пројекта подразумева представљање резултата пројекта широј јавности уз учешће представника локалне самоуправе и локалних медија. Консултанткиње BDSP Даница Дабић и Софка Јекић одржале су истог дана радионицу за наставнике, техничко особље школе и родитеље. Сврха Радионице је информисање и едукација корисника и шире јавности о коришћењу новоуграђене опреме са циљем одржавања постигнутог нивоа уштеда у потрошњи енергије и даљег исправног коришћења објекта, као и подизање свести о важности штедње енергије уопште.

Фото галерија: Мали Зворник Инфо

Новинар: Далибор Крстић

Архива: Мали Зворник Инфо

Немачка развојна банка финансира енергетску санацију зграде основне школе „Бранко Радичевић“

Share