Општинско веће донело решење о смањењу пореза на имовину грађана

У 2018. години грађани општине Мали Зворник плаћаће мањи порез на имовину

Општинско веће Мали Зворник усвојило је крајем новембра решење којим су одређене просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину, захваљујући чему ће грађани ове општине у новој години за станове у првој зони становања и непокретности у селима плаћати мањи порез на имовину, у односу на 2017. годину.

Просечна цена квадратног метра непокретности, која је основ за утврђивање пореза на имовину на локалу, за станове у првој зони становања у Малом Зворнику смањена је са 47.153,26 динара на 39.716,97 динара

Поводом усвајања наведених пореских олакшица, председник општине Зоран Јевтић изјавио је да је власт у Малом Зворнику тиме показала да води одговорну пореску политику и ради у интересу свих грађана општине.

,,Општинско веће одлучило је да се не повећава порез грађанима у наредној години, чак ће бити и смањења у неким местима’’, истакао је председник општине Мали Зворник у изјави за Лозничке новости.

Према тој одлуци, власници станова у првој зони, површине 60 квадрата, који у њима станују, уместо досадашњих 4.209 динара пореза на имовину, у новој години платиће 3.507 динара. Власници кућа за становање у сеоском подручју, површине сто квадрата, уместо досадашњих 2.467 динара, у 2018. години платиће 2.196 динара.

Како је предвиђено, за власнике кућа за становање, пословних зграда и гаража у првој зони, висина пореза на имовину остаће иста као у 2017. години, јер није било промена у погледу просечне цене квадрата наведених врста непокретности у овој зони. Из истог разлога порез на имовину у следећој години биће непромењен и за власнике станова, кућа за становање, пословних зграда и гаража у другој зони општине.

У Саопштењу за јавност издатом из кабинета председника општине Мали Зворник, поводом усвојеног решења, наведено је да ће власници станова, кућа за становање и гаража у трећој зони општине Мали Зворник, која представља сеоско подручје, у 2018. години такође плаћати мањи износ пореза на имовину, у односу на текућу годину, јер је просечна цена 1 m2 куће за становање у селима смањена са 16.580,00 на 14.924,60 динара.

Сагласно новој цени, уз умањење за амортизацију, које износи 0,8 % годишње, примера ради, власници кућа за становање у сеоском подручју, површине 100 m2, који у њима станују, уместо досадашњих 2.467 динара, у 2018. години платиће 2.196 динара, објашњено је у саопштењу.

За власнике кућа за становање, пословних зграда и гаража у првој зони, висина пореза на имовину у 2018. години остаће иста као у 2017. години, јер није било промена у погледу просечне цене квадрата наведених врста непокретности у овој зони.

Из истог разлога порез на имовину у следећој години биће непромењен и за власнике станова, кућа за становање, пословних зграда и гаража у другој зони општине Мали Зворник, наведено је у саопштењу, уз напомену да овај износ није мењан од 2013. године.

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину

Извори: Општинска управа општине Мали Зворник / Лозничке новости

Фото:  Општинска управа општине Мали Зворник

Новинари: Љиљана Ристановић / Слободан Пајић / Далибор Крстић

 

Share